Проф. Иглика Михайлова: Уникалният апарат за хеликална томотерапия облъчва тумори по цялото тяло

Проф. Иглика Михайлова

„В нашата страна лъчелечението е на много високо ниво. Апаратурата е обновена по европейски и други програми, с частни инвестиции, като е съпоставима с тази в развитите центрове в Европа. Методиките, по които се работи също, като смятам, че лъчелечението при нас, а и в страната са като цяло е на съвременно, европейско високо ниво, каза за БНР проф. Иглика Михайлова – началник на Клиниката по лъчелечение в УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ София.

„В нашата болница като най-голямо лечебно заведение за лечение по онкология, с утвърдени традиции в годините, разполагаме с всички видове лъчелечение. Това е на първо място – външно, перкутанно, т.нар. облъчване, разполагаме с апаратура за брахитерапия, в нашия център се прилага и метаболитна брахитерапия, най-вече за пациенти с карцином на щитовидната жлеза. Цялата палитра, каквото може да бъде приложено в лъчелечението, е налична, допълни проф. Михайлова.

„През Клиниката по лъчелечение в УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ София годишно преминават около 2000 пациенти със злокачествени заболявания, които провеждат терапия. В някои случаи лекуваме и неонокологични пациенти, но те са много малко.

Брахитерапията при карцином на щитовидната жлеза е утвърден метод, там пациентите също са малко, но лечението е успешно, поясни онкологът лъчетерапевт.

„Това, с което нашият център се отличава от останалите центрове в страната, е наличието на апаратура, която е уникална за хеликална томотерапия. Това е единственият апарат в страната, който е при нас и предимствата му са, че той обединява две в едно – компютър томограф и линеен ускорител. Какво означава това:

Когато се облъчва пациентът на този апарат, на компютър – томографа ние визуализираме точно мястото, което облъчваме и съответно пациентът се придвижва в масата на апарата. Предимството е, че могат да се облъчват тумори, които са на голяма дължина по цялото тяло, тоест големи обеми и с изключително голяма прецизност, с оглед съхраняването на околните здрави тъкани и органи.

Апаратът е особено удобен за облъчване на пациенти, на които им предстои костно-мозъчна трансплантация. Работим съвместно с Хематологията, която е в съседство на нашата болница, с тях успешно осъществяваме такива костно-мозъчни трансплантации. Това е част от протокола за лечение и трансплантация, спазвайки европейския такъв, изтъкна още проф. Михайлова.

Тя отговори, че апаратът е особено подходящ за деца, но те са малък брой пациенти при тях.

„Лъчелечението е част от комплексното лечение на онкологичните заболявания. Най-успешно се лекува пациент, който е обсъден на мултидисциплинарен съвет – на онкологичен комитет, за да може да бъдат включени по-най добрият начин всички възможни начини за лечение и не само да бъдат включени, а и да бъдат подредени в ред на изпълнение.

Лъчелечението е особено ефективно при лъчечувствителни тумори, но то се използва при всички онкологични локализации, като ефектът зависи от това колко ранен е стадият на заболяването. При 4-ти стадий лъчелечението има по-скоро палиативна роля.

При рак на панкреаса също се прилага лъчелечение, пак зависи от стадия, ако е преценено, че пациентът не може да бъде опериран, сме правили дори радиохирургия – особен вид лъчелечение, при което се прави висока доза в малък обем, при по-малки тумори обаче – до 3 см.

Лъчечувствителни тумори са туморите на главата, там прибягаме с много добър ефект, но те са особено трудни за лечение, защото засягат трудна анатомична област. Други подходящи са някои хематологични заболявания, лимфони, Хочкинови и Нехочкинови, там също имаме голям принос, комбинирайки с химиотерапия. Когато нещата са направени и навреме, резултатите са най-добри, обобщи проф. Михайлова.

По думите й в УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски“ София функционират голям брой онкологични комитети, които са по всички локализации и такива няма в друга болница.

„Това, което обаче е тревожно, че все по-млади хора виждаме, като пациенти. Причините за онкологичните заболявания са комплексни и не можем да кажем, че само това или това е причина, многофакторни са, но не ми харесва, че хора след 30 години са пациенти при нас, каза онкологът.

„При интраоперативно лъчелечение при рак на млечната жлеза, по време на самата операция, когато е отстранен туморът, в кухината, където е бил той, се поставя апликатор, в който се въвежда миниатюрна рентгенова тръбичка. Така се прави облъчване само на кухината, останала след отстранява на тумора. Целта е там да се унищожат, ако са останали ракови клетки. При определени индикации, при ранни тумори, това може да бъде напълно достатъчно и с това да приключи лечението на тези пациенти, изясни проф. Михайлова.

„При други случаи може да не е достатъчно, но ще се добави и външно облъчване, като така ще се спести по-дълъг период на провеждане на амбулаторно или друго лъчелечение. Интраоперативно лъчелечение съкращава цялостното време за облъчване, допълни онкологът.

Според проф. Михайлова, хората могат да се доверят на българските онколози в тази сфера, но това, което липсва у нас е наличието на Протонен център.

„Но ние сме оптимисти и смятаме, че с политическа воля е въпрос на време и това да бъде възможно, и да останат пациентите за това лечение в нашата страна.

Това лечение е естествено да бъде в нашия център, защото той е с най-голям опит за лечение с линейни ускорители, имаме обучени кадри, лекари и физици, които са особено важни за работата на тази апаратура, имаме потенциал да заработи такъв център, след като той бъде изграден, каза още за БНР проф. Михайлова.

УСБАЛО

УСБАЛО

Тя допълни, че наистина такъв център е скъп за изграждане, навсякъде по света, където са изпращани пациенти, цените се знаят, нашата Здравна каса е поемала на деца и възрастни такова лечение, но тези хора, които са отишли в чужбина са една малка част от хората, които подлежат на такова лечение.

Смятам, че бройката е доста по-голяма, пациентите ще бъдат много повече от това, което се знае до сега.

Потонният център ще се използва най-вече при деца. Деца и възрастни, при които е проведено облъчване и се налага повторно такова във вече облъчвана зона. Това е възможно поради характеристиката на потонния лъч. Качеството на лъчението е друго. Протонната терапия се прилага и при някои доброкачествени тумори.

Лечението с  протонна терапия дава възможност да се  унищожават много малки метастази или тумори, без да увреждат страничните околни здрави  и критични органи. Прилагат се при онкологични заболявания на деца, при мозъчни метастази, при малки метастази в белия дроб.

Така че има своите индикации тази терапия и тя ще се разгърне и ще се обхванат всички пациенти, които биха имали по-голяма полза от това облъчване. Дано Румъния не ни изпревари със своя проект, при нас проблемът е да се заложи и да се има предвид, защото това ще бъде постепенен процес, изтъкна още проф. Иглика Михайлова.

Тя допълни, че в нашата страна няма масов скрининг точно за злокачествени заболявания, при които това има доказан ефект – ракът на маточната шийка и ракът на гърдата. По думите й добре е, че в новия НРД има заложени повече средства за профилактични прегледи. В развитите страни има обаче масов скрнинг, който не е популационен, и не когато човек вече има симптоми, а без такива да се хване навреме заболяването. За пример проф. Михайлова даде САЩ, където пациентките с рак на маточната шийка са предимно в първи и втори стадий, благодарение на масов скрининг.

У нас пътят на пациента е добре очертан, след решение на ОК, лечението на онкологичните пациенти и лъчелечението се покрива изцяло от НЗОК, също и медицинската онкология, в частност медикаментите също са поети от НЗОК, обобщи проф. Михайлова.

Проф. Иглика Михайлова - началник на Клиниката по лъчелечение в УСБАЛО

Проф. Иглика Михайлова – началник на Клиниката по лъчелечение в УСБАЛО

Проф. Иглика Михайлова, дм е специалист по лъчелечение и онкология с над 27 години медицински опит. Извършва прегледи и консултации на пациенти с онкологични заболявания. Прилага съвременни терапевтични схеми чрез лъчелечение. Завършва Медицински университет Плевен през 1995 г. Своите специалности Лъчелечение и Онкология придобива през 2002 г. и 2005 г. През 2013 г. придобива магистърска степен по специалност Здравен мениджмънт и научна и образователна степен „доктор“ след защита на дисертация на тема: Предоперативно лъчелечение при локално авансирал ректален карцином – самостоятелно или едновременно с химиотерапия. Своите академични длъжности доцент и професор придобива последователно през 2015 г. и 2019 г. Специализирала е в Клиника по лъчелечение в Онкологичен център Безансон, Франция, в Чехия, 20 двудневни и четири дневни курса организирани от ESTRO и PRIME Oncology в Белгия, Франция, Германия, Австрия, Лисабон, Русия. Член на Български лекарски съюз, Българска национална асоциация по онкология, Българско онкологично дружество, Гилдия на лъчетерапевтите в България, Българска асоциация по медицинска онкология, European Society for Therapeutic Radiology and Oncology.

Leave a Reply