Условия за ползване

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ДОЛУ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА IPATIENT.XYZ.

Когато разглеждате или използвате тази Интернет страница (уеб сайт), Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност по действащото българско законодателство.

Интернет страницата (уеб сайтът) IPATIENT.XYZ е разработена и се поддържа от ФОНДАЦИЯ “ТЕОДОРА ЗАХАРИЕВА”. ФОНДАЦИЯ “ТЕОДОРА ЗАХАРИЕВА”, ЕИК  е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат отношенията между ФОНДАЦИЯ “ТЕОДОРА ЗАХАРИЕВА” и всяко лице, което ползва услуги, свързани с достъпа до и ползване на Интернет сраницата (уеб сайта) IPATIENT.XYZ.

Настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат взаимоотношенията между ФОНДАЦИЯ “ТЕОДОРА ЗАХАРИЕВА” и потребителите на Интернет страницата (уеб сайта) IPATIENT.XYZ, във връзка с ползването на сайта и поражданите от това права и задължения за двете страни.

ФОНДАЦИЯ “ТЕОДОРА ЗАХАРИЕВА” може да преразгледа и обнови тези „УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ“ по всяко време. Ако продължите да използвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

ФОНДАЦИЯ “ТЕОДОРА ЗАХАРИЕВА” не поема задължение да Ви информира за евентуално направени промени в „УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ„.

 

  1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE

Чрез IPATIENT.XYZ се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ достъп до информация и бази данни през интернет.

Чрез IPATIENT.XYZ се предоставят УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

1.1. Съдържанието на IPATIENT.XYZ – като текстове, графики, изображения и други материали, е единствено с информативно предназначение и няма за цел да подтиква ПОТРЕБИТЕЛЯ към използване на лекарствени средства без лекарско предписание или към предприемане на всякаква форма на самолечение.

1.2. Съдържанието на IPATIENT.XYZ, включително публикувани статии, мнения или съвети на специалисти в областта на медицината, не замества професионалната медицинска грижа, съвет, диагноза или лечение. Винаги се обръщайте към Вашия личен лекар или друг медицински специалист за всички въпроси, свързани с Вашето здраве.

1.3. Никога не пренебрегвайте предписанията на лекари или други здравни специалисти и не отлагайте търсенето на професионална медицинска помощ, поради прочетена в IPATIENT.XYZ информация.

1.4. Никога не ползвайте лекарства или лекарствени средства, без да са Ви предписани от лекар или друг здравен специалист. ФОНДАЦИЯ “ТЕОДОРА ЗАХАРИЕВА” не носи отговорност за предприето самолечение, от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1.5. Никога не използвайте лекарства или лекарствени средства без да прочетете внимателно листовката с указания за тяхната употреба.

1.6. ФОНДАЦИЯ “ТЕОДОРА ЗАХАРИЕВА” не носи отговорност за вреди и щети, настъпили във връзка с публикувана на сайта IPATIENT.XYZ информация.

1.7. Чрез IPATIENT.XYZ не се препоръчва използването и не се потвърждават качествата на никой от споменатите в сайта продукти, лекарства, здравни заведения, процедури, мнения и т.н.

1.8. ФОНДАЦИЯ “ТЕОДОРА ЗАХАРИЕВА” си запазва правото да посочва използваните в IPATIENT.XYZ източници на информация, като не носи отговорност за достоверността на информацията, черпена от тях. Посочвайки използваните източници, ФОНДАЦИЯ “ТЕОДОРА ЗАХАРИЕВА” не ги рекламира, нито има за цел популяризацията им под каквато и да било форма.

 

  1. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят „във вида, в който са“ и това, че ФОНДАЦИЯ “ТЕОДОРА ЗАХАРИЕВА” не поема никаква отговорност за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на тези УСЛУГИ.

2.2. Предоставената в IPATIENT.XYZ информация се актуализира периодично. ФОНДАЦИЯ “ТЕОДОРА ЗАХАРИЕВА” не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие на изнесена неактуална информация в сайта.

 

  1. ЛИНКОВЕ ОТ/КЪМ ТРЕТИ САЙТОВЕ

3.1. IPATIENT.XYZ може да съдържа хипервръзки (линкове) към уеб сайтове, контролирани от организации, различни от ФОНДАЦИЯ “ТЕОДОРА ЗАХАРИЕВА”. ФОНДАЦИЯ “ТЕОДОРА ЗАХАРИЕВА” не носи отговорност и няма отношение към съдържанието или употребата на тези уеб сайтове, както и в случай, че тези уеб сайтове не са достъпни.

 

  1. ДРУГИ

4.1. ФОНДАЦИЯ “ТЕОДОРА ЗАХАРИЕВА” има правото да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ, без предварително известяване.

4.2. Всички материали на Интернет страницата (уеб сайта), включително текстове, графики, изображения, софтуер, дизайн, аудио и видео клипове, са защитени с авторски права (с изключение на изрично посочените такива, както и на материали, от чието съдържание е видно, чие е авторството). Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Ако запишете Интернет страницата за лично ползване, Вие нямате право да изтривате (скривате) знаци за авторско право или бележки за права и задължения. Информацията в тази интернет страница е предназначена само за Ваша лична информация. Употребата й извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма се допуска само след предварително писмено разрешение, давано за всеки отделен случай от страна на представляващите ФОНДАЦИЯ “ТЕОДОРА ЗАХАРИЕВА”.

4.3. Ползването на тази Интернет страница е изцяло на Ваша отговорност. Цялата информация на тази Интернет страница е публикувана без гаранции за точност, истинност и обективност. Няма гаранция, че сървърът, на който се намира тази Интернет страница, е без вируси или компоненти, които могат да инфектират, повредят или да причинят щети на Вашата компютърна система или на друга Ваша собственост, или загуба на информация, когато Вие разглеждате, записвате или ползвате Интернет страницата.

4.4. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че IPATIENT.XYZ е свързан с тази мрежа, ФОНДАЦИЯ “ТЕОДОРА ЗАХАРИЕВА” не гарантира, че потокът информация към и от IPATIENT.XYZ няма да бъде следен и записван от трети страни.