Прокуратурата проверява психиатричните болници

психиатричните болници

Вчера, на 7 ноември, екипи на СГП, ГДНП и ИАМН извършиха проверка на място в Държавна психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм; Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД; „Център за психично здраве – София“ ЕООД; Клиника по психиатрия към УМБАЛ „Александровска“ ЕАД; Първа и Втора психиатрична клиника към МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД; Отделение по психиатрия към Медицински институт на МВР; Клиника по психиатрия и военна психология към „МБАЛ – София“ – ВМА. Това съобщават от Прокуратурата.

Проверката се след събиране на първоначална информация по разпореждане на Софийска градска прокуратура (СГП) от септември във връзка с данни за системни нарушения в лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ. Към преписката са приложени изпратени по компетентност от Върховна административна прокуратура (ВАП) материали.

Проверката е възложена на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), като са дадени множество конкретни указания и се извършва под ръководството на СГП. В хода на проверката е ангажирана и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН), на която също е възложено извършването на конкретни действия. Събира се информация и от всички други компетентни държавни органи, осъществяващи контролни функции върху посочените психиатрични болници и тяхната дейност.

Предмет на проверката са обстоятелства, свързани със спазване на всички нормативни изисквания за лечение на лица, за които се прилагат принудителни медицински мерки, респективно задължително настаняване и лечение в държавните психиатрични болници, съответните клиники и отделения в териториалната компетентност на СГП. Проверяват се и обстоятелствата относно гарантирането правото на достъп до лечение на уязвима група граждани, страдащи от психични заболявания, тяхното третиране в лечебните заведения и гарантиране спазването на човешки права и права на пациента, условията и правните гаранции, предлагани на пациентите с психични заболявания в съответствие със стандартите за добра медицинска практика при предоставяне на лечението и грижи за психично здраве, включително изясняване предоставя ли се в съответствие със стандартите по психиатрия дейности по психосоциална рехабилитация в лечебните заведения, в т. ч. и грижи съгласно Стандарта по психиатрия, с оглед констатациите за липса на напредък на българската държава в тази насока, направени от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание. Предмет на проверката са и редица други свързани обстоятелства.

Проверката на СГП продължава, а за резултатите обществеността ще бъде информирана, уверяват от държавното обвинение.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply