Очаквано: Най-висока продължителност на престоя отчитат центровете за психично здраве

центровете за психично здраве

4,88 дена е средната продължителност на престоя в държавна болница. Тя е с 8% по-малко от тази в общинските, където продължителността на престоя е 5,31 дена. Това показват данните на Министерството на здравеопазването за второто тримесечие на 2023 г.

Продължителността на престоя в държавните лечебни заведения за болнична помощ бележи минимален ръст спрямо същия период на миналата година – с 0,13 дни.

Сред всички болници – и държавни, и общински, драстично се открояват центровете за психично здраве, където престоят очаквано е далеч по-продължителен от този в останалите лечебни заведения. Така сред държавните с най-дълъг престой е Центърът за психично здраве в София, където средната продължителност за второто тримесечие на тази година е била 30,63 дена.

Повече от три пъти над средния за държавните болници е и престоят в Детската специализирана белодробна болница в Трявна – 18,83 дена. Над 18 дена е и средният престой в Специализираната белодробна болница „Цар Фердинанд I“ в с. Искрец. Белодробната болница в Роман също е с близък показател – 17,61 дена.

Едва четири пък са държавните лечебни заведения, където средният престой за периода е под четири дена. Това са УМБАЛ „Пловдив“ (3,74 дена), МБАЛ Лозенец (3,49 дена), Хематологията (2,46 дена) и Областната онкология, където престоят е едва 1,4 дена.

По отношение на общинските лечебни заведения очаквано се наблюдава същото: най-продължителен е престоят в центровете за психично здраве. Единственото изключение е белодробната болница във Варна, която отчита средна продължителност на престоя от 31,38 дена. Всички останали лечебни заведения с висока продължителност на престоя са центрове за психично здраве, като престоят в тях варира от 17,33 дена, отчетени от ЦПЗ Русе, до 29,01 дена, отчетени от ЦПЗ Хасково.

С данните по лечебни заведения можете да се запознаете тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply