На какви помощни средства при лечение с инсулин има право диабетик?

диабет

Майка ми от един месец е на инсулин – три пъти с актрапид и един път с инсулатард. Интересува ме как и откъде мога да получа писалки за поставянето им и апарат за изследване на кръвна захар с тест ленти?

Теменужка Филипова, гр. Сливен

Всички задължително осигурени пациенти на инсулиново лечение с диабет тип 1 или тип 2 имат право да получават тест-ленти за самоконтрол в количества, посочени в Списъка с медицинските изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група (Списък), в сила от 1.02.2023 г.

Списъкът е публикуван на интернет-страницата на НЗОК, в рубрика „Медицински изделия и диетични храни – подрубрика „Медицински изделия, прилагани в извънболничната медицинска помощ“ (https://www.nhif.bg/bg/medicine_food/nonmedical).

Личният лекар на майка ви или ендокринологът, работещ по договор с НЗОК, следва да издаде електронно предписание, без да посочва конкретно търговско наименование на тест-лентите. Изборът на конкретно търговско наименование се прави от пациента в отпускащата аптека, съгласно включените тест-ленти в Списъка.

При отпускане на тест-лентите, на здравноосигурения пациент следва да бъде предоставен безплатно апарат за измерване на кръвната захар с придружаващи аксесоари/убождащо устройство, както и брой игли, който е равен на броя полагащи се тест-ленти. Продуктите се осигуряват от фирмата доставчик на избраните тест-ленти и се предоставят на здравноосигурените пациенти чрез аптеката.

Писалките за инсулин не са включени в горепосочения Списък и не се заплащат от НЗОК.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply