Приеха на първо четене съсловната организация на фелдшерите и плащането на кръводарителите

Народно събрание

С 11 гласа „за“ парламентарната здравна комисия прие на първо четене лекарските асистенти и фелдшерите да имат свои съсловни организации. Със 7 гласа „за“ и 2 „въздържали се“ пък бяха приети измененията в Закона за кръвта и кръвните продукти, с които на кръводарителите ще се заплаща с ваучер за даряване на кръв в размер на сума около 42 лв., или 50 на сто от дневното трудово възнаграждение.

В проекта за изменение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, предложен от „Има такъв народ“ липсва норма на представителство. В него е записано, че в тримесечен срок от влизането в сила на закона регионалните здравни инспекции трябва да изготвят списъци с трите имена, единния граждански номер, адресите по местоживеене и месторабота на лекарските асистенти и фелдшерите, които упражняват професията си на територията на съответната област. До два месеца след това по тези списъци РЗИ свиква първите общи събрания на регионалните колегии на съсловната организация, на които се избират органи на колегиите и на делегати за първия конгрес на организацията.

Зам.-министърът на здравеопазването д-р Петър Грибнев изрази отрицателното становище на МЗ за създаването на тези съсловни организации.

„От 2005 г. до настоящия момент волята на законодателя е съсловната организация на фелдшерите да е Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. В тази асоциация членуват 9 представители. През 2018 г. от БАПЗГ излязоха асоциациите на зъботехниците и на помощник-фармацевтите. Всяко едно раздробяване на тази асоциация създава допълнително проблеми в представителството на въпросните организации и при всички преговори и взаимоотношения с органите на изпълнителната и законодателната власт. Още повече, че в момента фелдшерите намаляват като бройка и не намираме за достатъчно основателно да се отделят в самостоятелна организация“, каза д-р Грибнев.

Подуправителят на НЗОК д-р Йорданка Пенкова пък подчерта, че според Закона за здравното осигуряване НЗОК сключва договори само с изпълнителите на медицинска и дентална помощ. „Тази съсловна организация и тази категория медицински специалисти, която коментираме към момента не са обект на договаряне със Здравната каса“, каза тя.

Далеч по емоционална беше дискусията по промените в Закона за кръвта и кръвните продукти, заради многото на брой и разнопосочни като отношения становища.

„Със законопроекта без да се нарушава принципа на безвъзмездност се създава възможност да бъдат стимулирани донорите на кръвна тъкан. Такава възможност съществува в много държави от ЕС. Това не е нарушение на безвъзмездността, а се създава възможност злоупотребата с кръв да бъде ликвидирана“, каза вносителят на проекта депутата от БСП проф. Георги Михайлов.

„Не мога да приема никакви помпозни фрази, каквито чух от НЦТХ, че имало подобрение и увеличаване на броя на дарителите. Нещата са много лоши в България. Затова се регламентират националните кампании, в които освен МЗ, ще участват и други институции. И третото нещо, което се регламентира са NAT-технологиите за бърза диагностика на кръвта. Затова много моля тези, които са дошли тук, за да говорят срещу законопроекта, да си мерят всяка дума, защото съм си дал целия живот в тази област и много рязко ще реагирам на приказки от типа, че се нарушават принципите на безвъзмездност“, каза още той.

В процеса на дискусията обаче страстите се успокоиха и проф. Михайлов се съгласи да бъдат взети предвид всички предложения в становищата преди второ четене на законопроекта, за да можело той все пак да влезе в сила.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply