Проблеми и решения в ПИМП посочиха джипита в отворено писмо

Проблеми и решения в ПИМП

„Ние, общопрактикуващите лекари, подписали настоящото писмо, обръщаме вниманието Ви към  проблемите на първичната извънболнична медицинска помощ в страната ни. За една година, по официални данни на НЗОК, в страната ни са прекратили работата си 400 общопрактикуващи лекари (ОПЛ). Това са 10% от ОПЛ, работещи  към септември 2020 година. Броят ни намалява и към днешна дата вече е фактически недостатъчен, за да осигури качествена и достъпна първична медицинска помощ за всички“. С тези думи общопрактикуващи лекари се обръщат към управляващите в отворено писмо, подписано от д-р Виктория Чобанова.

В писмото си те отбелязват още, че се разкриват малко нови практики, които при това са концентрирани в големите градове. „Извън тях, ако се закрие практика на ОПЛ,  пациентите остават без лекар в населеното място и са принудени да търсят медицинска помощ далеч от дома си. Повечето от хората без хронични заболявания изобщо не правят нов избор на лекар поради липсата на ОПЛ близо до тях. Много от практиките на ОПЛ вече са надхвърлили броя пациенти, за които могат да полагат качествени медицински грижи.  Пациентите, които нямат общопрактикуващ лекар, се увеличават ежедневно. Голяма част от тях са с непрекъснати здравноосигурителни права“, посочват джипитата в отвореното си писмо.

В него те изброяват няколко проблема, чието решаване според тях ще облекчи работата на общопрактикуващите лекари, ще забави отлива на желаещи да практикуват работата им и дори в дългосрочен план ще привлече млади специалисти.

Сред тях са 24-часовото разположение, неостойностени услуги, извършвани от ОПЛ, липсата на регулиращ ефект на потребителската такса, лимитите за изследвания и консултации, невъзможността личен лекар да откаже да запише пациент в листата си, административното натоварване и др.

По отношение на проблема с 24-часовото разположение например лекарите предлагат то да бъде отменено и вместо това медицинската помощ за пациентите да се организира на териториален принцип „чрез разкриване на дежурни кабинети на издръжката на държавен и/или общински бюджет или по договор с НЗОК за тази дейност“.

За проблема с потребителската такса пък решението според тях е въвеждане на официално доплащане от страна на пациента, което те оценяват на между 20% и 30% от стойността на съответната услуга. Това по думите им е важно за ограничаване на свръхпотреблението на квалифицирани медицински услуги.

Лимитите пък лекарите коментират така: „Едно от уникалните правила в България, отличаваща я от останалия цивилизован свят, е, че лекарят, при превишаване на лимитите за изследвания и консултации, необходими за наблюдаваните от него болни, заплаща от собствените си приходи (които за лечение на инфекциозно болни са в размер 1.40-2.20 лв. месечно – капитация) изследванията и консултациите, извършени в полза на пациентите. Аналог на това явление няма никъде по света“.

В заключение медиците заявяват:

„Ние, общопрактикуващите лекари, подписали това писмо, вярваме, че проблемите могат да бъдат решени в условията на равнопоставен диалог. Вярваме, че решението на проблемите ще позволи на ПИМП да продължи да извършва над 90% от  медицинската услуга за хората и в бъдеще, и че когато ние, работещите днес, имаме нужда от общопрактикуващ лекар, ще има към кого да се обърнем. От Вас, ръководителите на институциите, медиите и обществото, зависи ще има ли ПИМП след 5-10-20 години. Можем заедно да направим нужното – СЕГА! Ако не го направим сега, след няколко години няма да има ПИМП. От Вас зависи“.

С пълния текст на писмото можете да се запознаете тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply