Депутатите одобриха отчета на НЗОК за 2019 г.

Депутатите одобриха отчета на НЗОК за 2019 г.

Сега същестуващата система на управление и финансиране на здравеопазването е най-важното нещо, което трябва да бъде променено, каза проф. Михайлов

 

Депутатите одобриха отчета на НЗОК за 2019 г. с 86 гласа „за, 16 – „против“ и 1 „въздържал се“, съобщи „Фокус“.

От доклада става ясно, че общият брой на договорените клинични пътеки (КП) за 2019 г. бележи ръст спрямо 2018 г. Това се дължи основно на нормативните промени, с които част от клиничните пътеки са разделени по възрастови групи – на КП за пациенти до 18 г. и над 18 г. В болничната помощ са осигурени общо 2 141 300 хил. броя КП или с 2,2% повече спрямо 2018 г., 240 хил. броя клинични процедури, 1 251 000 хил. броя амбулаторни процедури и медицински изделия (импланти) с 3,2% повече спрямо 2018 г.

„Докладът за дейността на НЗОК за 2019 г. е абсолютно коректен“, каза председателят на ПГ на ГЕРБ и на Здравна комисия д-р Даниела Дариткова по време на дебатите.

„От гледна точка на това, че непрекъснато се изтъква като негатив, че България има най-голям брой лечебни заведения от глава на населението, се оказва, че в условията на пандемия това е позитив. Ние разполагаме с достатъчно болнични легла“, каза още д-р Дариткова.

„Наистина с оглед на настоящите събития трябва някои от тезите, които повтаряме многократно, да бъдат ревизирани. Няма никаква политика в отчета за дейността на НЗОК, която да е чисто партийно пристрастна. Този доклад е абсолютно коректен и отчита действителните постигнати резултати и показатели“, каза още д-р Дариткова.

Депутатът от БСП проф. Георги Михайлов заяви, че парламентарната група няма да подкрепи доклада на НЗОК за 2019 г. „Сега същестуващата система на управление и финансиране на здравеопазването, в която се отразява дейността на НЗОК, която консумира над 80% от средствата в здравеопазването, е най-важното нещо, което трябва да бъде променено“, каза проф. Михайлов.

„Ваш министър застана в тази зала, обяви, призна, че системата е болна. Четири години тази система на йота не се е променила“, каза още проф. Михайлов. По думите му ефектът от увеличението на бюджета е нищожен в лицето на българските граждани и тяхната представа и доверие в системата на българското здравеопазване.

Парламентът прие и отчета за дейността на на НЗОК за 2018 г. с 83 гласа „за, 19 – „против“ и двама „въздържали се“.

През отчетния период структурните звена в НЗОК и във второстепенните разпоредители от по-ниска степен (РЗОК), са изпълнили функционалните си задължения в съответствие с относимото европейско и национално законодателство, и с вътрешноадминистративните актове на НЗОК, се казва в отчета.

Към 31 декември 2018 г. общият брой на изпълнителите на болнична медицинска помощ, договорни партньори на НЗОК, е 368. От тях 316 са лечебни заведения за болнична медицинска помощ, 39 са лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ и 13 са диализни центрове. Най-голям брой клинични пътеки през 2018 г. са договорени в СЗОК и РЗОК – Пловдив.

През отчетния период са сключени 13 246 договори за извънболнична медицинска и дентална помощ, при 13 210 за същия период на 2017 г. Осигуреността с общопрактикуващи лекари за 2018 г. се запазва на нивото на предходната година, като средно за страната тя е един лекар на 1690 здравноосигурени лица.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply