Има ли клинична пътека за ринопластика?

Има ли клинична пътека за ринопластика?

Налага ми се да се подложа на ринопластика. Процедурата поема ли се от НЗОК и кой трябва да ми издаде направление? Има ли доплащане от страна на пациента?

Боряна Щилянова, гр. София

Вероятно имате предвид наличие на заболяване или изкривяване на костите на носа, водещо до затруднено дишане, при което лечението може да се проведе в условията на болничната помощ по клинична пътека (КП) №138 “Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем на сложност”.

НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински дейности по клиничната пътека, с изключение на някои скъпоструващи медицински изделия, които са били приложени по време на лечението. Например, носни сплинтове, биологично-тъканно лепило, еднократни накрайници за високотехнологична апаратура, медицински изделия за фиксиращи процедури и др.

Пациентите трябва да бъдат информирани, че по тази КП се осигуряват дейности, които служат за решаване на определен здравен проблем. Ползването на еднократни накрайници за високотехнологична апаратура и/или останалите медицински изделия от таблицата е алтернатива на осигуреното по тази пътека базисно лечение.

Ринопластика може да се извърши и по КП № 225 “Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност” или по КП № 227 “Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност”. В тези две пътеки има медицински изделия и инструменти за фиксиращите процедури, които не се заплащат от НЗОК.

Направление за хоспитализация може да издаде вашият лекуващ лекар.

Източник: zdrave.to

Leave a Reply