Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |понеделник, август 15, 2022
Вие сте тук: Home » Моите права » Как да постъпя при изгубен имунизационен паспорт на дете?
  • Последвайте ни:!

Как да постъпя при изгубен имунизационен паспорт на дете? 

Как да постъпя при изгубен имунизационен паспорт на дете?

Може ли личният лекар да откаже да издаде здравно-профилактична карта

Може ли личният лекар да откаже да издаде здравно-профилактична карта на ученик, при положение че към момента имунизационният паспорт на детето е загубен?

Личният ни лекар заяви, че без този паспорт не може да издаде документа на сина ми. Как да реша проблема?

Йорданка Шишкова, гр. Русе

Вероятно имате предвид, че здравноосигурителната книжка (ЗОК) на детето е изгубена, тъй като имунизационният паспорт се съдържа в ЗОК.

Следва да потърсите и личната амбулаторна карта на вашето дете. В случая може да направите и oнлайн справка, ако сте родителят, извършил избора на личен лекар на детето и имате издаден универсален код за достъп (УКД) до електронното досие – вашето и на детето.

УКД се издава от всяка Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) независимо от местоживеенето, като за целта е необходимо да се подаде заявление за издаване (по образец).

В електронното досие има линк “Имунизации”, където са описани код, име на имунизацията, дата на поставяне на ваксината, както и данни за лекаря, извършил манипулацията.

За да бъдат отразени имунизациите на вашето дете в пациентското му досие, те трябва да бъдат отчетени от личния лекар, в чиято пациентска листа то е вписано.

Може да изтеглите и Заявление за предоставяне на информация от сайта на НЗОК, което родителят попълва, за да му бъде предоставена информация за ползваната по линия на Касата медицинска помощ (в случая – за извършените имунизации) за съответния период.

Предоставянето на информацията се извършва въз основа на това писмено заявление, подадено в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК) или в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК).

Може да намерите необходимата ви информация (да вземете нужния документ) и от Регионалната здравна инспекция (РЗИ), защото съгласно Наредба №15 за имунизациите там се отчитат всички извършени имунизации и РЗИ е институцията, която осъществява контрол.

Наредба №15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България е издадена от министъра на здравеопазването:

“Всички извършени задължителни, целеви, препоръчителни и по национални програми имунизации и реимунизации и приложени биопродукти за постекспозиционна профилактика се отчитат в Регионалната здравна инспекция (РЗИ) от хората, извършили имунизация или реимунизация”, пише в документа.

Източник: zdrave.to

Добавете коментар