На колко физиотерапевтични процедури имам право? | Пациентски вестник
Информационно издание на Фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,които искат да знаят |четвъртък, декември 8, 2022
Вие сте тук: Home » Моите права » На колко физиотерапевтични процедури имам право?
  • Последвайте ни:!

На колко физиотерапевтични процедури имам право? 

Физиотерапевтите и рехабилитаторите у нас са на път да изчезнатЗдравейте, интересувам се по колко процедури физиотерапия на кръста могат да се направят с едно направление?Тинка Щерева, гр. Кърджали

Оказването на медицинска помощ по физикална и рехабилитационна медицина е в обхвата на Наредба №3 от 2018 г. на Министерството на здравеопазването за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и съответно на приложение №10а “Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ” към Националния рамков договор за медицин ските дейности.

НЗОК заплаща за физиотерапевтичен курс на лечение на определено заболяване, т.е. за комплексно лечение, включващо първоначален преглед на лекаря-специалист по “Физикална и рехабилитационна медицина”, с оценка на обективното състояние на пациента, с назначени видове и общ брой процедури до 20 в курс по преценка на лекаря-специалист, промените на лечението, както и заключителен преглед с оценка на резултатите от проведеното лечение и отразени вид и брой на проведените процедури.

Във физиотерапевтичен курс на лечение се включват следните групи процедури:

1. група 1 – процедури с физикални фактори от апаратната терапия;

2. група 2 – процедури с кинезитерапевтични техники;

3. група 3 – процедури с физикални фактори от апаратната терапия и кинезитерапевтични техники.

Процедурите от група 1-ва и/или 2-ра, или 3-та от съответните групи, включени в курс на лечение по физиотерапия и рехабилитация, се отразяват непосредствено при провеждането им във Физиопроцедурна карта (бл. МЗ №509-89) за физикална терапия и рехабилитация, като картата се съхранява в лечебното заведение, а прегледите се отразяват в “Амбулаторен лист” (бл. МЗ-НЗОК №1). При продължаване на оплакванията и при липса на перманентен клинико-терапевтичен ефект от физиотерапевтичното лечение, пациентът има право на ново направление за назначаване на втори допълнителни процедури до настъпване на клинико-терапевтичен ефект. Това, разбира се, преценява лекуващият лекар. Необходимостта от заключителен преглед при физиотерапевта е именно да прегледа пациента и да каже има ли ефект (клиничен) от проведените процедури или те трябва да бъдат продължени, или сменени с други.

Източник: https://zdrave.to/

Добавете коментар