Един личен лекар на 1400 души

Личните лекари с до 10% повече направления

Личните лекари с до 10% повече направленияНа над 1400 души се пада един общопрактикуващ лекар. Това стана ясно от отговора на здравния министър Кирил Ананиев по време на парламентарния контрол.

За 2018 година осигуреността на общопрактикуващите лекари е един на 1409 здравноосигурени лица. Сравнено със същия период на 2017 един общопрактикуващ лекар е обслужил 1396 здравноосигурени лица с непрекъснати здравноосигурителни права.

Осигуреността на страната ни с общопрактикуващи лекари средно е 6,2 на 10 000 или еднаква с тази в Румъния и Германия, посочи министърът. По данни на Евростат над два пъти от тази в България е осигуреността с общопрактикуващи лекари в Белгия – 11,3. По-ниска е в Гърция и Полша. Най-висока е осигуреността в РЗОК – Плевен, на един общопрактикуващ лекар се падат 1072 здравноосигурени лица. В РЗОК – Добрич 1171 здравноосигурени лица и РЗОК – Видин 1210 здравноосигурени лица. Най-ниска е осигуреността в РЗОК – Разград.

Автор: Диляна Панайотова

Източник: https://news.bg/

Leave a Reply