На какви стоматологични процедури имам право годишно?

В МЗ започна обсъждане на процедурите за заплащане от НВЗОК на зъбни протези за възрастни хора

В МЗ започна обсъждане на процедурите за заплащане от НВЗОК на зъбни протези за възрастни хораВсеки здравноосигурен, потърсил дентална помощ по линия на НЗОК, има право да получи определен обем дейности, в зависимост от възрастовата група, в която попада.
Здравноосигурените над 18-годишна възраст през 2017 г. имат право на:

а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година, в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни;

б) до 3 лечебни дейности за съответната календарна година, които могат да бъдат обтурация (пломба) на зъб с амалгама или химичен композит, и/или екстракция (вадене) на постоянен зъб с анестезия (с упойка). От страна на пациента има доплащане в размер на 1,80 лв. за прегледа и по 4,00 лв. за пломбата и за ваденето на зъб.

За специализираната хирургична извънболнична дентална помощ: специализиран обстоен преглед (пациентът доплаща 1,80 лв.), инцизия в съединително-тъканни ложи с анестезия (пациентът доплаща 7,50 лв.), екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с включена анестезия (пациентът доплаща 13,50 лв.). Контролен преглед след някоя от горните две дейности (пациентът доплаща 0.80 лв.).
Здравноосигуреният заплаща и потребителска такса за всяко посещение при лекаря по дентална медицина.

Източник: http://zdrave.to

Leave a Reply