За последните 15 години България е увеличила износа на лекарства тройно

Кои са фармацевтичните компании с най-добра репутация в света

Кои са фармацевтичните компании с най-добра репутация в светаЗа последните 15 години (2001-2016 г.) износът на лекарствени и фармацевтични продукти у нас е нараснал близо три пъти. Даннита са в цитиран от БТА анализ на Евростат за търговията с лекарства в Европейския съюз.

През 2001 г. износът на лекарства у нас е възлизал на 91 млн. евро, докато през 2016 г. сумата набъбва до 266 милиона евро. За същия период вносът на лекарствени продукти у нас е нараснал повече от два пъти – от 60 млн. до 139 милиона евро.

Първите три основни търговски партньори за страната ни при износа на фармацевтични продукти са Русия, Сърбия и ОАЕ. При вноса на фармацевтични продукти трите водещи партньори за България са Швейцария, Китай и Индия.

ЕС е световен лидер в търговията с лекарства През 2016 г. Европейският съюз е най-големият световен търговец на лекарствени и фармацевтични продукти, като общият износ е възлизал на 144 млрд. евро, а общият внос – на 75 млрд.

САЩ са най-големият вносител на лекарства в света, като отделя 87 милиарда евро. В рамките на ЕС най-големият износител на лекарства е Германия – 35 млрд. евро. При вноса на лекарства обаче, лидер в ЕС е Белгия – 14 милиарда евро.

Източник: http://www.dnevnik.bg

Leave a Reply