Гуру във феталната медицина с лекция у нас

Гуру във феталната медицина с лекция у нас
Проф. Томас Кол дава ноу-хау за скрининга на кардиални аномалии в болница „Надежда"
Гуру във феталната медицина с лекция у нас
Проф. Томас Кол дава ноу-хау за скрининга на кардиални аномалии в болница „Надежда“

Проф. Томас Кол, един от пионерите във феталната медицина, ще изнесе видеотренинг в столичната болница „Надежда“. Обучението ще се проведе на 10 и 11 юни.

Проф. Томас Кол е сред най-уважаваните специалисти по фетална морфология в света. Германецът въвежда вътреутробната фетоскопска (eндоскопска) корекция на спина бифида.

Курсът, в рамките на който ще го стува проф. Кол, е на тема: „Разширен скрининг за фетални кардиални аномалии“. Целта на тренинга е специалистите, ангажирани с проследяването на бременността, да се запознаят с основните принципи в изследването, преценката и документацията на феталните сърдечни структури. Лекциите ще бъдат съпроводени с богат видеоматериал, за да се онагледят детайлно най-честите сърдечни структурни аномалии на плода, уточняват от „Надежда“.

Източник: https://clinica.bg/

Leave a Reply