До края на ноември публично ще бъде представена Националната стратегия за развитие на персонализираната медицина

До края на ноември публично ще бъде представена Националната стратегия за развитие на персонализираната медицина

До края на ноември публично ще бъде представена Националната стратегия за развитие на персонализираната медицинаИмуноонкологията е направление с много голямо бъдеще в лечението на туморите, България не трябва да изостава от тази световна тенденция, подчерта проф. Елисавета Наумова

У нас липсва механизъм за обезпечаване на съпътстващата диагностика, все още високоспецилизираните изследвания не са добре разпознавани като дейност в клиничните пътеки, а подценяването на биомаркерите като най-значима основа за назначаването на адекватна терапия има единствено негативни последици – както за пациентите, така и за финансите на здравеопазването.

Този извод прозвуча по време на проведената в столицата научна конференция „Персонализиран подход в диагностиката и лечението на рака на белия дроб и меланома“.

Единственият важен биомаркер, за чието изследване здравната каса у нас заплаща е HER 2 при рак на млечната жлеза, факт е обаче, че съвременната медицина разчита на изследването на още много други показатели от този вид, за да постигне ранна и сигурна диагноза на сериозни и значими заболявания, каквито са например рака на белия дроб и злокачествения меланом, посочиха експерти.

В конкретика те отбелязаха, че светът отдавна е утвърдил например изследването на EGFR- и ALK мутационния статус като неделим компонент от онкологичната диагностика, но у нас тази практика все още е ограничена и тестовете в голяма част от случаи се покриват от фармацевтични компании.

Аналогична е ситуацията и при други маркери – BRAF, KRAS и много други. С ограничено приложение е и изследването на циркулиращите туморни клетки (т.нар. течна биопсия), въпреки че то все повече се налага в диагностиката на солидните и хематологичните тумори.

Имунотерапията на рака е едно многообещаваща област, която се развива с изключително бързи темпове, ето защо страната ни трябва активно да работи за въвеждането на тези подходи, подчерта в лекцията си проф. Елисавета Наумова. Ако в момента имунотерапия се прилага при около 3% от случаите, то прогнозата е, че само след 10 години по този начин ще се лекуват 60% от онкологичните пациенти, цитира тя прогнозата на водещи специалисти в областта.

„Много важно е сега, когато вече сме направили все пак първите стъпки, усилията ни за въвеждането на персонализираната диагностика като неотменна част от персонализираната медицина да продължат.“, коментира специално за MedicalNews.bg д-р Жасмина Коева – Балабанова, председател на  Българската асоциация за персонализирана медицина БАПЕМЕД.

По нейните думи  от основаването си в началото на 2014 г. до днес организацията полага усилия да наложи един конструктивен модел на диалог и първите резултати вече са видими. До края на ноември ще бъде готова и публично представен проект за цялостна национална стратегия за развитие на персонализираната медицина, информира още д-р Жасмина Коева.

Също така през есента ще бъде проведено и първото училище по персонализирана медицина с фокус върху онкохаматологичните и автоимунните заболявания, допълни тя и подчерта, че основна група участници в него ще бъдат младите лекари.

Източник:http://medicalnews.bg/2016/05/31/%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5/

Leave a Reply