Промени в наредбата за специализациите иска БЛС

Промени в наредбата за специализациите иска БЛС

Промени в наредбата за специализациите иска БЛСРаботещите на трудов договор на пълен работен ден в университетска болница млади лекари да се зачисляват без конкурс за специализация по специалността, по която работят, на работното място, което заемат. Това е едно от предложенията на Българския лекарски съюз за промени в Наредба 1 за специализациите, публикувани на страницата на съсловната организация.

Тази промяна трябва да се отнася както за лекарите ординатори, така и за асистентите, редовните докторанти и офицерите-лекари, работещи в системата на Министерството на отбраната, уточняват от БЛС.

От там искат от наредбата да отпадне текстът, според който времето, през което лекари работят по трудов договор в университетска болница на длъжност, различна от „лекар специализант“, не се зачита за обучение за придобиване на специалност.

Лекарският съюз предлага още да се преразгледа въпросът за въвеждане на платената форма на специализация, поради многото желаещи лекари да специализират по този ред, както и в наредбата да се запише текст, с който да се дадат привилегии и регламентират условията за зачисляване на специализация на лекарите носители на наградата „ Златен Хипократ”.

От БЛС искат още обявяването на местата за специализация да се прави в определени срокове – на три или шест месеца, на сайтовете на висшите училища, МЗ и БЛС, за да могат кандидатите за специализация да ги следят по-лесно. Сега местата се обявяват целогодишно и това, според съсловната организация, затруднява желаещите да специализират, тъй като се налага да следят сайтовете на различни ВУЗ-ове.

Лекарите искат също така единни критерии за участие в конкурса за зачисляване на специализация на кандидатите, по които да се извършва класирането от лечебните заведения – бази за специализация.

От там предлагат местата за специализация да не се определят единствено според възможностите на базите за обучение, а според потребностите от специалисти в страната, които ще станат ясни след изготвянето на здравната карта.

Съсловната организация посочва още, че МЗ трябва да организира актуализирането на учебните програми за специализация, които не са актуализирани от 2007 г.

Leave a Reply