Удължаване периода на рехабилитация на пациентите искат специалисти

Удължаване периода на рехабилитация на пациентите искат специалисти

Удължаване периода на рехабилитация на пациентите искат специалистиСедем дни рехабилитация са твърде кратък срок, през който не можем да постигнем добър ефект и трайни резултати за нашите болни, ето защо в своето становище до МЗ Българската асоциация по физикална и рехабилитационна медицина БАФРМ предложи той да бъде удължен, а така също да бъде разширен периодът от дехоспитализацията след активното лечение до постъпването на пациента в структура за рехабилитация. Това заяви пред Zdrave.net председателката на БАФРМ д-р Татяна Ангелова след приключването на националната конференция по физикална и рехабилитационна медицина, която се проведе през уикенда в гр. Хисар. Становището си гилдията на физикалните медици е предоставило на здравното ведомство и другите институции с оглед на това то да се вземе предвид при определянето на дейностите в основния и допълнителния пакет медицински услуги.

По думите на д-р Ангелова темата на форума – рехабилитацията като задължителна част от комплексния подход при социално значими заболявания на опорно-двигателния апарат, не е избрана случайно. Травматизмът засяга все повече хора в млада и активна възраст, а последиците от недостатъчната или закъсняла рехабилитация могат да бъдат много сериозни, коментира специалистката. В същото време физикалното лечение трябва да стартира след като болният е достигнал до състояние, отговарящо на определени критерии и този период може да е различен при различните видове интервенции – след ампутация на крайник, след тежки черепно-мозъчни, гръбначни и съчетани травми, допълни още д-р Ангелова.

„За всички е ясно, че през последните години травматизмът вследствие на пътно-транспортни произшествия лавиноообразно нараства. Най-чести са травмите на крайниците. Когато обаче те са получени при пътна злополука, могат да доведат до много тежки увреждания на жизненоважни органи и системи и до нарушаване на техните функции, изискващо спешни реанимационни действия. След стабилизиране на жизнените функции се пристъпва, към оперативна намеса и корекция на фрактури на костната система. Тук е мястото да се подчертае, че пациентите с тежки черепно-мозъчни травми например, а и не само те, изискват голямо внимание и продължителност на рехабилитацията. Те не могат да се възстановят за 7 дни, пък било то и два пъти в годината, каквато е практиката на клиничните пътеки. Това е един много съществен въпрос. Това са обикновено млади хора. Някои от тях не могат да се върнат към работата си, но трябва да бъдат доведени до възможност да се самообслужват, да бъдат независими от помощта на други хора.При други трябва да се направи възможното, за да се върнат към нормален начин на живот“, коментира председателката на БАФРМ. Тя подчерта, че ранната рехабилитация е от особена важност при посттравматичните състояния, която трябва да започне веднага след  свалянето на гипсовите превръзки. „При забавяне се развиват  усложнения в тъканите на увредения крайник, които затрудняват процеса на възстановяване и всичко това забавя връщането на пациента към нормален живот и труд“, допълни тя.

Достъпът до рехабилитация е добър в нашата страна. Лошото е, че заплащането от страна на НЗОК е за съвсем кратък период, а рехабилитацията е бавен и продължителен процес, обобщи д-р Ангелова и подчерта, че забавянето на остойностяването на рехабилитационните дейности само ще допринесе за задълбочаването на още един негативен процес – дефицита на кадри в тази област – лекари, физиотерапевти, рехабилитатори, защото тези специалисти ще продължат да търсят реализация в чужбина. Друга важна насока в работата на БАФРМ ще бъде търсенето на повече възможности за сътрудничество и разширяване на съвместната работа с медици от други специалности. „Сега ни липсва добрата колаборация между специалистите по ортопедия и травматология, неврохирургия и нас, които работим физикална и рехабилитационна медицина. Много добри практики се забравиха, което доведе и до непълноценното използване на нашите курорти разполагащи със минерални води и лечебна кал“, посочи д-р Татяна Ангелова.

В конференцията в Хисар взеха участие 270 физикални медици от цялата страна, кинезитерапевти и рехабилитатори, както и специалисти по образна диагностика и неврохирургия.

Leave a Reply