Д-р Пукалски: 35 хиляди деца преминават годишно през спешния кабинет по детска ортопедия в „Пирогов“

Д-р Пукалски

Ръст и промяна в травматизма при децата 

„Бройката на преминаващи и хоспитализирани през Спешното детско отделение в Пирогов е доста динамична, тъй като наблюдаваме ръст на броя на децата, които преглеждаме. Може би това се дължи на разрастването на града, на двигателния режим и склонността на децата към счупвания, но определено има ръст последните години. Средно на седмица през спешния кабинет на детската ортопедия и травматология преминават около 730 деца, което на годишна база е около 39 хиляди деца, съобщи за БНР д-р Явор Пукалски, завеждащ отделение по Детска травматология и ортопедия на болница „Пирогов“.

През лятото броят на пострадалите е повече, през зимата е по-малък, но пък там травмите са по-тежки. Има ръст и на хоспитализираните деца – за последната година около 1500 деца са настанени за лечение. Докато за предишния едногодишен период те са били около 1250 деца, тоест има ръст от 20%.

Най-честите причини за хоспитализация през летния сезон са пътно-транспортните произшествия, деца паднали от скутери, от мотопеди, от тротинетки. Това е едни голям проблем, за който трябва много да се информира обществото, защото отчитаме травми, които преди са били голяма рядкост, а сега ги наблюдаваме ежеседмично, дори ежедневно. Това са травми на долен крайник, с висока енергия на травма, с усложнения на костите и на меките тъкани на крака с една влошена прогноза, каза още д-р Явор Пукалски.

Най-лошият сценарий след падане от тротинетка е ампутация на крайник, уточни още д-р Пукалски. Най-честите фрактури при децата, независимо от сезона, освен на крайник, са тези на предмишницата или в долния й край около нивото на китката. При децата по-рядко има изкълчвания, по-чести са счупванията. Но пък за сметка на това фрактурите са по-благоприятни и по-леки, и определено по-бързо зарастващи.

Златният стандарт за лечение на повечето от счупванията по целия свят е гипсът, но вече има и много нови, по-удобни и по-леки, и по-комфортни ортези, които чрез нагряване с ултравиолтетови лъчи втвърдяват, оформяйки се по крайника на пациента. Но те са подходящи за по-леките счупвания. Тежките изискват гипсиране.

До пубертета травмите са 50 % на 50% за момчета и момичета, след пубертета нарастват травмите при момчетата. Но се наблюдава промяна в травматизма при децата – дали заради двигателния режим, начинът на хранене, акселерацията или по-модерната диагностика, допълни ортопедът.

Колко пострадали може да поеме Пирогов при голям инцидент

„Пирогов като голяма спешна болница по правило ние винаги пазим около 20 – 30 % от легла, които стоят винаги в готовност да поемат голям брой пострадали лица. Практиката ни е направила достатъчни гъвкави, така че да можем да реагираме в извънредни ситуации. Имаме ясно разписани протоколи и стандарти как се случват нещата, за да се поемат адекватно пострадали голям брой пациенти.

Това важи и за децата, но за щастие голям процент от травмите при децата не са животозастрашаващи. При падане от балкон, травми комбинирани със съдови увреди, травми на тазовия пръстен, при които има съществен риск от кървене, тогава времето е решаващо.

Времевата рамка, при която се опитваме да се впишем при всякакви случаи, съдови, ампутации, луксации, тазови увреди, е 6 часа – от момента на травмата до момента на обработка на пациента по съответните медицински стандарти, спазвайки необходимите протоколи. За целта ние всички сме въвлечени непрестанно в различни програми за обучението на кадри в доболничната, болничната и спешната помощ. За да сме подготвени винаги как е удачно да се процедира и да имаме добра комуникация помежду си, защото комуникацията е решаваща между различните специалисти.

В шокова зала в „Пирогов“ стандартно 4 деца могат да бъдат обработвани едновременно, като в извънредни ситуации може да се разширят екипите, както поясних, каза още за БНР д-р Пукалски.

По думите му пострадали деца се насочват към „Пирогов“ в почти 100 % от случаите, защото работата с деца има своите специфики, а болницата е изградила съответните структури, които да поемат децата. В останалите болници, дори да имат Спешни отделения, нямат пълния набор от клинични специалности – травматология, хирургия, анестезиология, реанимация, което е ключов момент, затова и от другите болници насочват пострадали деца с политравма към „Пирогов“.

Доказано е, че ако едно дете с политравма бъде лекувано в специализирано педиатрично травма звено, в сравнение със стандартно травма звено дори в модерни болници с набор от специалисти, рискът от летален изход е 20% по-малък. Само заради това, че има рутина на работата с деца. Пирогов има структурите да поеме детската патология, много от другите болници нямат.

Нямаме липси в ортопедията в лечението на деца, НЗОК покрива спешността при деца напълно. Като с НЗОК работим все по-добре по отношение на заплащане на медицинските консумативи, поясни още д-р Пукалски.


Какво е важно за Националната детска болница

По горещата тема за Национална детска болница д-р Явор Пукалски заяви, че има няколко притеснения по въпроса:

„Изграждането на Детска болница е изключително комплексен въпрос. Необходимо е да се съберат експерти от българската здравна система със специалисти в изграждането на детски болници с чужд опит, да се включат инженерни и транспортни специалисти, водещи фирми по медицинско оборудване, като се провежда едно изключително внимателно планиране, като се има предвид, че средствата винаги може да се окажат повече от наличните, тоест трябва да има заложен финансов буфер.

Но финансовата страна на изграждането на сградата и оборудването е едната страна на монетата. Другата страна е кадровото обезпечаване – ако се преместят кадрите от съществуващите педиатрични звена, какво става с тях, това какво ще означава? Нови кадри трябва да дойдат отнякъде – тогава отсега трябва да се мисли в посока обучение на кадри, които да влязат в тази болница или да заместят тези, които ще напуснат.

А когато заработи тази болница, как ще се финансира – никой не казва по тази тема? Всеки родител иска помощта за детето му да бъде безплатна. Защото за много от семействата импланти и консумативи са скъпи… изтъкна д-р Явор Пукалски.

Той обобщи, че за такъв мащабен проект като Националната детска болница е необходим Експертен съвет освен от медицински специалисти, но и от икономисти, строители, мениджъри, необходимо е ноу – хау и дългосрочни усилия по поетите ангажименти.

болница Пирогов

болница Пирогов

Д-р Явор Пукалски завършва МУ – София през 2011 г. От 2012 г. е част от екипа на Отделението по детска ортопедия и травматология  на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, а от 2015 г. е асистент към същото отделение. През 2019 г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ след защита на дисертационен труд на тема „Лечение на острата фрактура – луксация на Монтеджия в детска възраст“.

Професионалните му интереси включват фрактури и травми на опорно-двигателния апарат при деца, лакътни увреди, политравматични пациенти, гръбначни изкривявания, ходилни проблеми при деца и подрастващи, ултразвукова диагностика на тазобедрената става при новородени.

Д-р Пукалски провежда лекции на студенти и спешни медици, както и взима участие в редица български и чуждестранни форуми. Има преминати редица курсове и специализации в страната и чужбина – Швейцария, Великобритания, Турция и др. Сред професионалните му постижения се откроява и наградата на Българския лекарски съюз (БЛС) – Млад лекар на годината – 2019 г. 

Д-р Явор Пукалски е заместник-председател на „Секция по детска ортопедия и травматология“ към Българската ортопедична и травматологична асоциация (БОТА), както и национален преподавател и секретар по образователна дейност към AO Trauma –  България. 

Leave a Reply