От днес всеки може да активира е-досието си с QR-код и помощ от РЗИ/РЗОК

е-досието

Достъпът до здравното досие ще се получава чрез идентификатор по реда на Закона за електронната идентификация, със средство за електронна идентификация с ниво на осигуреност „високо“, които са интегрирани със системата за електронна автентикация, поддържана от Министерството на електронното управление или през мобилното приложение „еЗдраве“, активирано лично или чрез оправомощено служебно лице, на мобилно устройство. В последния случай активирането се извършва чрез изтегляне на QR код, който се сканира в мобилното устройство на гражданина, чрез което той достъпва своето електронно здравно досие.

Всичко това е валидно от днес с обнародването в Държавен вестник на промените в Наредбата за функционирането на НЗИС.

Активирането чрез оправомощено служебно лице се извършва безвъзмездно на място от оправомощени служители в регионалната здравна инспекция (РЗИ) или районната здравноосигурителна каса (РЗОК) по постоянния или настоящ адрес на лицето и във всички офиси на „Информационно обслужване“ АД.

За целта е необходимо заявление от гражданина по образец, утвърден със заповед на министъра на здравеопазването, което съдържа данни за заявителя – имена, ЕГН/ЛНЧ; данни за вида на мобилното устройство, на което ще бъде активирано приложението; описание на искането; дата и подпис на заявителя; данни за оправомощения служител, приел заявлението; дата и подпис на заявителя.

Заявлението съдържа и декларация от заявителя за истинността на заявените от него обстоятелства и се подава на хартия лично на място срещу представяне на документ за самоличност, от който е виден ЕГН/ЛНЧ на лицето.

Припомняме, че в първоначалния си вариант промените в Наредбата предвиждаха достъпът до пациентското електронно досие да става и чрез QR код, освен с досегашните КЕП и ПИК на НАП, а личните лекари да бъдат включени към оправомощените лица, които имат право да активират системата.

Според БЛС обаче липсваше гаранция за сигурността на личните данни на пациентите, ако достъпът до здравното им досие става чрез т.нар. сдвояване посредством QR код.

„Българският лекарски съюз смята за неприемливо и крайно неуместно вменяването на допълнителни задължения на личните лекари, които са изцяло свързани с немедицинска дейност и по никакъв начин не са част от диагностично-лечебния процес. БЛС отказва да носи отговорност за изтичането на чувствителна информация и смята предложените промени в Наредба № Н-6 за функционирането на Националната здравноинформационна система, свързани с дейността на общопрактикуващите лекари, за необмислени и е против въвеждането им“, се казваше в тяхното становище.

Наредбата може да видите тук

Leave a Reply