Отзвук от Националната конференция по онкология

Проф. д-р Асен Дудов

Национална конференция по онкология се проведе на 14 и 15 юни в София. За отзвука от събитието, за съвременното лечение на ракови заболявания и последните постижения на биологичната терапия – разговор в „Lege Artis“ с председателя на Българското онкологично дружество проф. д-р Асен Дудов.

Дълги години класическата химиотерапия е единствена възможност да бъде повлияно злокачествено раково заболяване. След като геномът на човека е разчетен, което е довело до познаване на генетичния профил на туморите, се появява възможността за тяхното биологично лечение, разказва проф. Дудов и допълва, че този тип терапия е изключително ефективна и благоприятна за пациентите.

Националната конференция по онкология е разгледала иновациите и тенденциите в биологичната ракова терапия в Европа и в САЩ, съобщава проф. Дудов – дългогодишен член на Американската асоциация по онкология. По думите на специалиста България върви в крак със световната онкология и новите успешни лечения – биологична терапия и имуноонкологична терапия са достъпни у нас. Все повече стават локализациите, които се поддават на биологично лечение, изтъква гостът.

Ракът на жлъчните пътища и тежката форма на рак на млечната жлеза вече подлежат на биологично лечение. Много е важно пациентите да бъдат генетично профилирани, за да се открие ключът към терапията, подчертава проф. Дудов. Този тип раково лечение се покрива 100% от Здравната каса.

Благодарение на иновативните генетични методи за онколечение дори пациенти в четвърти стадий на болестта успяват да живеят качествено дълги години.

По думите на проф. Дудов у нас няма напредък по отношение на Националния план за борба с рака. Също така все още липсва национална скрининг политика.

Leave a Reply