Забраната за износ на инсулини и лекарства за понижаване на кръвната захар се удължава с още месец

Забраната за износ на инсулини и лекарства за понижаване на кръвната захар се удължава с още месец

Забраната за износ на инсулини и лекарства за понижаване на кръвната захар се удължава с още месец, считано от днес. Това предвижда заповед на здравния министър Галя Кондева.

Заповедта обхваща и антибиотиците за деца.

Според мотивите за издаването ѝ има нови данни от извършени проверки, които установяват нередовни доставки, забавяне или отказ от складовете на търговците на едро за посочените лекарствени продукти.

„Независимо от законния характер на извършваната дейност, износът на лекарствени продукти за лечение на диабет и на антибактериални лекарствени продукти за системна употреба, както и наблюдаваните забавяния в доставките, нарушава баланса между доставените на територията на страната лекарствени продукти и повишените нужди от тях за задоволяване на здравните потребности на населението“, се посочва в мотивите към заповедта.

Leave a Reply