Надзорът на НЗОК разреши по изключение договор с УСБАЛЕ за операции с по-малко хирурзи

НЗОК

Надзорният съвет на НЗОК разреши на УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“ да сключи анекс към договора с РЗОК-София град за изпълнение на клинична пътека „Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност“ по изключение. Това става ясно от решенията от днешното заседание на Надзора.

Изключението е по отношение на броя на лекарите със специалност „Хирургия“, необходими за изпълнението на диагностично-лечебния алгоритъм. Причината е в необходимостта от осигуряване на достъпност и своевременност на болничната медицинска помощ за населението в България, пише в решенията.

По този начин в УСБАЛЕ петима, а не шестима лекари, колкото се изисква по алгоритъм, ще извършват операции на щитовидната и паращитовидната жлеза. От СЗОК отбелязват в уведомителното си писмо до Касата, че ако не бъде разрешено изключението, лечебното заведение ще претърпи загуба в размер 612 590 хил. лв. от неизпълнението на клиничната пътека. Освен това, тъй като болницата е единствената университетска специализирана структура по ендокринология в страната, няма да може да бъде продължено обучението на студентите по хирургия.

На днешното си заседание надзорниците са одобрили допълнение в „Изискванията при лечение на болест на Паркинсон в терминален стадий в извънболничната помощ“, с включване на нов лекарствен продукт с INN Foslevodopa, foscarbidopa – интестинален гел за подкожно приложение с инфузионна система. Медикаментът е предназначен за лечение на напреднала болест на Паркинсон, повлияваща се от лечение с леводопа, с тежки моторни флуктуации и хиперкинезия или дискинезия, когато с наличните комбинации от aнтипаркинсонови лекарствени продукти не са постигнати задоволителни резултати. В изискванията е включена и специализирана комисия за издаване на протоколи в МБАЛ „Сърце и Мозък“- Бургас, с аргумент подобряване на достъпа до лечение на здравноосигурените със заболяването.

Лечението на хипопитуитаризъм и дефицит на растежен хормон в извънболничната помощ е допълнено с ново лекарство с INN Somatrogon за лечение на деца и юноши на възраст на и над 3 години с нарушения в растежа поради недостатъчна секреция на растежен хормон. Уточнява се и административния ред за издаване на експертиза при лечение на повишена продукция на растежен хормон при акромегалия и хипофизарен гигантизъм в извънболничната помощ, като комисията в Централно управление на НЗОК остава задължителна при започване на лечението, при корекция на дозата и смяна на терапевтичната схема.

По отношение на хиперпролактинемия в извънболничната помощ Здравната каса ще заплаща нов медикамент с INN Quinagolide за лечение на хиперпролактинемия /идиопатична или възникнала от секретиращи пролактин микроаденоми или макроаденоми на хипофизата. При лечение на синдром на Cushing с хипофизарен произход в извънболничната помощ комисията в НЗОК остава задължителна при започване на лечението и при корекция на дозата.

Сред решенията на днешното заседание на Надзорния съвет е и започване на преговори в периода 17 – 21 юни 2024 г. с Управителния съвет на БЗС относно изменение на НРД за дентални дейности, с който да се регламентира начина на предписване/назначаване от страна на лекаря по дентална медицина на изработката на тотална зъбна протеза и цената, заплащана от пациента за тази изработка.

Досега между НЗОК и БЗС е била водена кореспонденция и са проведени няколко среши, на които обаче не са били водени преговори по същество.

От Зъболекарския съюз настояват преди да се подпише Анекс, да се изяснят всички въпроси, свързани със самото медицинско изделие „тотална зъбна протеза“ и особено с въпросите за отговорността, която следва да се носи за качествената му изработка, защото зъботехниците не са страна по Националния рамков договор.

Всички решения на Надзорния съвет може да видите тук

Leave a Reply