Ракът е най-честата причина за смърт и при мъжете, и при жените през 2021 г.

Ракът е най-честата причина за смърт

През 2021 г. ракът е водеща причина за смърт както при мъжете, така и при жените на възраст под 65 години в ЕС.

Той е по-честа причина за смърт при жените в тази възрастова група, с 40,6% от всички регистрирани смъртни случаи. При мъжете процентът е 25,6%.

Информацията идва от данни за основната причина за смъртта, публикувани от европейската статистическа служба Евростат.

Другите най-чести причини за смърт при жените на възраст под 65 години са сърдечносъдовите заболявания (14,9%), COVID-19 (10,2%) и респираторните болести (4,2%).

При мъжете основните причини за смърт след рака също са сърдечносъдовите заболявания (22,0%) и COVID-19 (9,8%), но следващо място заемат злополуките (6,9%), отчитат от Евростат.

Що се отнася до хората на възраст 65 и повече години, основните причини за смърт при жените са сърдечносъдовите заболявания (37,3%), ракът (16,9%), COVID-19 (9,9%) и респираторните заболявания (5,7%).

При мъжете на и над 65 години основните причини са същите, но с различни пропорции. Водещи са сърдечносъдовите заболявания (31,8%), следвани от онкологични болести (23,3%), COVID-19 (12,0%) и респираторни заболявания (7,3%), сочи европейската статистика.

Leave a Reply