КС отмени лимитите на болнично лечение. Какво следва?

Аркади Шарков

Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 55 а, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), която ограничава заплащането на извършена медицинска дейност от болниците до стойностите, посочени в бюджетите им. Това означава, че след обнародването на решението на КС и влизането му в сила НЗОК няма основание да отказва на болниците заплащане на пълния размер на извършената медицинска дейност, а пациентите няма да бъдат връщани поради изчерпване на лимитите.

НЗОК вече няма основание да отказва на болниците заплащане на пълния размер на извършената медицинска дейност.

Аркади Шарков, здравен икономист, сподели в ефира на „Нашият ден“ важни анализи и прогнози относно това решение. Първо, той подчерта важността на факта, че този спорен член в закона е от 2019 година, което означава, че преди този период не съществуваше подобна разпоредба.

Отмяната на този член сега отваря възможност за болниците да предявят искове срещу Националния здравен осигурителен фонд (НЗОК) и да очакват съдебни решения в тяхна полза. Шарков подчертава, че този процес обаче може да отнеме години и да създаде значителни финансови ангажименти за НЗОК.

Въпреки трудностите да се прецени точно колко ще струва на НЗОК, той обясни, че ще стане дума за събиране на средства, които “ще са под милиард“. Въпреки това, той успокои обществото, че тези разходи ще бъдат разпределени във времето и няма да създадат дупка в бюджета.

За да се компенсират възможните финансови дефицити, Шарков смята,  че следващият Национален рамков договор може да включва нови мерки за ограничаване на разходите. Той обясни, че тези мерки вероятно ще са свързани с  „игра с обемите и цени“, като се цели компенсиране на потенциалните загуби от изплащането на надлимитна медицинска дейност.

Leave a Reply