Психичното здраве на децата днес

Психичното здраве на децата

София Димитрова: Винаги, когато нещо притеснява родителя, е добре той да се обърне към психолог

Според статистиката едно на всеки пет деца има проблем, свързан с психичното здраве. На телефон 112 от началото на 2020 година до ноември 2023 година са постъпили 144 576 сигнала. За същия период са издадени 13 600 заповеди за незабавна защита. Броят на пострадалите деца е 4015 – близо 25% от случаите. 25 709 са обажданията, получени на Националната телефонна линия за деца 116-111 само за изминалата година. Над 45 000 са подадените сигнали към Центъра за безопасен интернет. Децата несъмнено живеят в една изключително предизвикателна среда. За психичното здраве на децата и рисковите фактори в „Нашият ден“ говори клиничният психолог София Димитрова.

Според Димитрова в ранна възраст се наблюдават проблеми, свързани с обучението и начина, по който децата възприемат информация днес. Излагането на технологии и интернет води до влошаване на концентрацията и способността за учене. От технологиите се повлиява и системата за награждаване в мозъка – децата очакват да бъдат възнаградени с по-малко усилия. Този проблем е свързан с мотивацията в учебна среда, обяснява психологът.

Двете най-важни места в живота на едно дете са домът и училището. Там подрастващите черпят опит и развиват своите социални умения. В училището всичко се свежда до интеракцията между учителя и детето, която трябва да бъде пълноценна, по думите на Димитрова. Един от големите фактори в травмирането на детската психика е насилието. Психологът обръща внимание, че то може да окаже влияние и индиректно – чрез неподходяща игра или филм. „Ние, като родители, сме отговорни за информацията, на която са изложени нашите деца“, заявява гостът.

Рисковите фактори започват още преди раждането на детето. Те са свързани както с пренаталното развитие на плода, така и с генетични предпоставки. След раждането е особено важно майката да изгради здрава връзка с детето, за да може в последствие то да развие доверие и умение за формиране на взаимоотношения. Димитрова призовава родителите да играят с децата си и да им обръщат качествено и конструктивно внимание. Психологът споделя, че в повечето случаи семействата твърде късно решават да потърсят психологическа помощ и така се изпускат чувствителни моменти в развитието на детето.

Технологията се е превърнала в детегледачка в днешното динамично време. Това е донякъде необратим процес, затова Димитрова съветва родителите да не подценяват човешкия контакт, да налагат времеви контрол над седенето пред екрана и да насърчават гледането на по-полезно съдържание в интернет.

В началните класове най-често срещаните проблеми са обучителни – дислексия, езикови трудности, хиперактивност и дефицит на вниманието. В зависимост от качествата на социалните контакти в тийнейджърска възраст подрастващите показват признаци на тревожност и депресия. Димитрова съветва: „Винаги, когато нещо притеснява родителя, е добре той да се обърне към психолог.“

В случаите, когато става въпрос за работа върху емоционалния свят и поведението на детето, най-добре е родителят да бъде активна част от процеса, казва психологът.

Leave a Reply