Тенденциите в лечението на белодробен рак

Академия по молекулярна патология и персонализирана медицина на тема „Рак на белия дроб“ ще се проведе от 4 до 6 април в София. Първите два дни ще бъдат в мултидисциплинарен формат. Водещи експерти и специалисти от всички медицински специалности, които участват в диагностиката, лечението и проследяването на пациенти с рак на белия дроб, ще изнесат лекции или ще участват в дискусионни панели.

Специален гост на академията ще бъде проф. д-р Лука Брчич от Института по патология в Медицинския университет в Грац, Австрия. Присъстващите ще се запознаят с най-новите постижения на прецизираната диагностика, съвременното лечение, скрининга и мониторинга на пациенти с рак на белия дроб. Акцент ще бъде приложението на изкуствен интелект и deep learning в диагностиката на белодробния карцином.

Leave a Reply