Удължаване на гратисния период за хартиена и е-рецепта поискаха фармацевти

хартиена и е-рецепта

Срокът, в който действат едновременно и хартиената, и електронната рецепта за антибиотици, да се удължи след 1 април 2024 г. Това искат с декларация фармацевти, присъствали на пролетна маркетингова конференция, провела се преди дни в столицата.

Исканията са адресирани до Министерството на здравеопазването и Здравната комисия в парламента.

Освен удължаване на гратисния период за двата носителя на рецептите, фармацевтите искат също така отпадане на предложението в проекта за промени на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за регистрацията на вендинг машини за лекарства извън аптеките поради опасност от безконтролна употреба на лекарства.

Фармацевтите искат също така компенсации към аптеките поради непрекъснатите сривове в НЗИС и спирането на обслужването на пациентите, както и спешни мерки за ефективно разрешаване на проблемите с недостига на лекарства. В този контекст е и искането за промяна в ЗЛПХМ , която да гарантира увеличаване на процента на задържаните в страната дефицити.

Не на последно място в декларацията е записано и искане за удължаване на срока за отпускане на рецепти по Здравна каса с около 460 антихипертензивни лекарства, които трябва да бъдат без надценка, до извършване на корекции в аптечните софтуери и окончателното изясняване на условията по договора между фармацевтите и здравната каса.

Декларацията ще бъде изпратена до институциите, БЛС и омбудсмана на България.

В конференцията, провела се на 23 март, са взели участие представители на над 600 аптеки, 48 производители на лекарства, хранителни добавки и медицински изделия.

Фокусът на дискусиите на форума са били нормативните и технологични предизвикателствата, пред които са изправени аптеките, които затрудняват дейността на фармацевтите и ги поставят в невъзможност ефективно да изпълняват професионалните си задължения към пациентите.

Поставиха се редица неразрешени въпроси, пряко касаещи и възпрепятстващи нормалната работа в аптеките, съобщават организаторите, като сред проблемните въпроси посочват изтичането на гратисния период за отпускането на бяла рецепта на антибиотиците и все още неразрешените проблеми с номенклатурите с лекарства в софтуерите на лекари и фармацевтите; честите сривове в Националната здравноинформационна система (НЗИС) и невъзможността за обслужване на пациентите; ежедневните проблеми с необслужени пациенти поради недостиг и дефицит на лекарствени продукти; проблема с вендинг машините, както и конфликтът с пациенти, който според тях ще настъпи от 1 април при отпускането по Каса на рецепти с новодоговорени антихипертонични продукти, които няма да са 100% безплатни, защото фондът ще заплаща само стойността на референтните лекарства в категорията, а разликите ще се заплащат от пациента.

Официален гост на събитието беше д-р Иван Маджаров – председател на БЛС, който подкрепи фармацевтите в излъчената от тях декларация за удължаване на срока за работа с бяла рецепта до отстраняване на различията в номенклатурите, информират още организаторите.

Leave a Reply