И трите региона в ЕС с най-висока смъртност са в България

най-висока смъртност

Сърдечносъдови заболявания, рак и COVID са най-честата причина за смърт в ЕС

 

През 2021 г. в ЕС са регистрирани 5,3 млн. смъртни случая, като основна причина за тях са заболяванията на кръвообращението, рак и COVID. Това показват обобщени данни на Европейската статистическа служба Евростат. От там уточняват, че сумарно тези три заболявания съставляват 65% от причините за смърт в общността през 2021 г.

Смъртните случаи, свързани с болести на кръвообращението, възлизат на 1,71 милиона през 2021 г. (32% от всички смъртни случаи).

Ракът е втората най-честа причина за смърт, като на него се дължат 1,14 млн. случая (22% от всички).

На трето място се позиционира COVID – на коронавирусната инфекция се дължат 0,57 млн. смъртни случая (11% от всички).

Статистиците посочват още, че има и няколко други групи заболявания и състояния, които могат да бъдат откроени като причини за смърт в страните от ЕС.

Това са респираторните заболявания (0,32 млн. смъртни случая, 6% от всички), външни причини за заболеваемост и смъртност (0,23 млн., 4% от всички), заболявания на храносмилателната система (0,21 млн., 4% от всички), психични и поведенчески разстройства (0,19 млн., 4% от всички), ендокринни, хранителни и метаболитни заболявания (0,17 млн.,3% от всички).

Стандартизираната смъртност от COVID през 2021 г. в ЕС е 115,5 на 100 000 души, сочат още данните на Евростат.

От службата посочват, че три области в ЕС са с най-висок стандартизиран коефициент на смъртност и те са в България. Това са Югозападен регион (коефициент 390,68), Северен централен регион (коефициент 387,33) и Североизточен регион (коефициент 366,75 ).

На обратния полюс с най-ниска стандартизирана смъртност са три области в Скандинавия – Pohjois-ja Itä-Suomi (коефициент 8,86) и Länsi-Suomi (коефициент 10,07) във Финландия и Syddanmark (коефициент 12,89) в Дания.

Leave a Reply