Затлъстяването: нарастваща грижа за ЕС

Затлъстяването

Достатъчно е само да видим нарастващата обиколка на талията на хора на различна възраст в Европа, за да забележим тенденцията на затлъстяване. Особено тревожно е това при децата, защото може да доведе до здравословни проблеми като диабет, сърдечни болести и други сериозни хронични заболявания.

Какво прави ЕС?

За да е в добро здраве и да се чувства добре, всеки човек се нуждае от:

 

 • здравословен начин на хранене
 • редовна физическа активност
 • здравословно телесно тегло

Нездравословният начин на хранене и липсата на физическа активност могат да доведат до огромни здравословни проблеми и бюджетни разходи.  Малките промени в хранителните навици и редовната физическа активност могат да бъдат от голямо значение за здравето и да доведат до намаляване на риска от развитие на хронични болести. Подобряването на начина на живот може да бъде пряко свързано и с повишаването на успеваемостта на децата в училище.

България е в топ 10 на страните с високи нива на затлъстяване и наднормено тегло сред младите хора, обяви доцент Михаил Околийски, заместник-министър на здравеопазването в кабинета „Денков“:

„Предвиждаме една мащабна информационна кампания, която да започне през месец март 2024 г., с която с различни послания от обществени фигури, на които гражданите на България вярват – изтъкнати спортисти, писатели, да ги убедят да се погрижат за здравето си, за да останат живи и налични за семейството си и да допринасят към благото на обществото“.

За втора година България се присъединява към призива на Световната федерация за борба със затлъстяването. Кампанията ще се проведе в шест български града: София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Плевен. Планирана е програма с лекции, с участието на специалисти и популярни личности.

Затлъстяването сред децата в България и Европа

В България 

Резултатите от профилактичните прегледи през 2020/2021 г. на Центъра за опазване на общественото здраве и анализи на учениците показват, че 33 985 от тях са с наднормено тегло. Това са 5,3% от всички прегледани. Броят на регистрираните случаи на затлъстяване е 8837, или 18,6 промила. Най-много са случаите на затлъстяване при учениците в 7 клас – 1169, което е 30,3 промила от всички на тази възраст. В сравнение с предходната година те са се увеличили с около 1 промил.

Според последните данни отпреди пандемията 25-30% от учениците от началния курс са със свръхтегло, със затлъстяване са 10-12%, или всяко 10-о българче, обясни специалистката по хранене и диететика проф. Донка Байкова, цитирана от Националната мрежа за децата. В гимназиалния курс процентът намалява, но пък се увеличава този на хранителните разстройства – между 14 и 19 г. е бумът на анорексиците  –  от 12 до 17%.

Не са по-различни данните в Европа 

Около 30% от децата в начална училищна възраст в Европа са с наднормено тегло или затлъстяване. Данните бяха изнесени от Регионалния офис на СЗО в Загреб по повод обявяване на политика за превенция на детското затлъстяване. Очаква се броят на децата, които попадат в една от двете категории, да продължи да нараства през следващите години.

СЗО се позова на европейския доклад за затлъстяването от 2022 г. Според него повече от половината възрастни в Европа са с наднормено тегло. Сред момчетата на възраст между 7 и 9 години 29% са с наднормено тегло, при момичетата на същата възраст процентът е 27.

 

Действията по отношение на храненето и физическата активност са много важни за промоцията на здравето и профилактиката, а в някои области само координацията на равнище ЕС може да гарантира резултати.

С приетата стратегия относно храненето, наднорменото тегло и здравословните проблеми, свързани със затлъстяването се:

 • насърчават партньорствата, включително между групите, които работят в областта на храненето и физическата активност, частния сектор, правителствата, Европейската комисия и Световната здравна организация (СЗО);
 • поставят редица предизвикателства пред хранителната индустрия, гражданското общество и медиите, като се призовава за мащабни усилия за подобряване на рецептите на храните, отговорен маркетинг и етикетиране, насърчаване на физическата активност и др.;
 • представят плановете на Комисията за засилване на мониторинга и докладването, съвместно със СЗО, чрез различни инициативи.
Финансиране и подкрепа
Европейската комисия финансира няколко инициативи, свързани с храненето и физическата активност, чрез инициативата EU4Health 2021-2027 г. и своята програма за обществено здраве. Тя също така управлява пилотни проекти, финансирани от Европейския парламент, за тестване на новаторски практики.
Програма „ЕС в подкрепа на здравето“ (2021—2027 г.) — визия за подобряване на здравето в Европейския съюз

Програма „ЕС в подкрепа на здравето“ (EU4Health) бе приета в отговор на пандемията от COVID-19 и с цел укрепване на готовността за действие при кризи в ЕС. Пандемията разкри нестабилността на националните здравни системи. Програма „ЕС в подкрепа на здравето“ ще допринесе за справяне с дългосрочните здравни предизвикателства чрез изграждането на по-силни, по-издръжливи и по-достъпни здравни системи.

Здравеопазването се нуждае от инвестиции и с бюджет от 5,3 млрд. евро за периода 2021—2027 г. програма „ЕС в подкрепа на здравето“ представлява безпрецедентна финансова подкрепа от ЕС в областта на здравето. Програмата е ясно послание, че общественото здраве е приоритет за ЕС, и е един от основните инструменти за изграждането на Европейски здравен съюз.

Pixabay

Програма „ЕС в подкрепа на здравето“ носи добавена стойност за ЕС и допълва политиките на държавите членки с оглед постигането на четири общи цели и десет специфични цели:

 • Подобряване и насърчаване на здравето
  • Насърчаване на здравето и профилактика на болестите, по-специално раковите заболявания
  • Международни инициативи и сътрудничество в областта на здравето
 • Защита на хората
  • Предотвратяване, подготвеност и реакция при трансгранични заплахи за здравето
  • Действия, допълващи създаването на национални резерви от основни продукти от особено значение при кризи
  • Създаване на резерв от медицински, здравен и помощен персонал
 • Достъп до лекарствени продукти, медицински изделия и продукти от особено значение при кризи
  • Осигуряване на наличието и физическата и финансова достъпност на тези продукти
 • Укрепване на здравните системи
  • Подобряване на здравните данни, цифровите инструменти и услуги, цифровата трансформация на здравеопазването
  • Подобряване на достъпа до здравеопазване
  • Разработване и прилагане на здравно законодателство на ЕС и основано на факти вземане на решения
  • Интегриране на дейността на националните здравни системи.
Борбата със затлъстяването изисква колективно усилие от отделния човек, обществата и държавите. Изборът на здравословен начин на живот, включващ правилно хранене и редовна физическа активност, е от съществено значение за овладяване на нарастващата тенденция, превръщаща го в социално значим проблем.

Leave a Reply