С 20% трябва да бъдат увеличени средствата за издръжка в държавните психиатрични заведения

министър Деница Сачева

Временна комисия за защита на правата на психично болните пациенти настоя да получи до следващото заседание ясни разчети за това какви средства са необходими на Министерството на здравеопазването за увеличаване на възнагражденията на хората, които работят в 12-те държавни психиатрични болници, както и за издръжка на пациентите в тях.

С 20 на сто трябва да бъдат увеличени средствата за издръжка в държавните психиатрични заведения, като те ще станат 1,5656 млн. лева, посочи д-р Галина Тодорова Началника на отдел „Психично здраве“ в Министерството на здравеопазването.

Председателят на Комисията Деница Сачева изчисли, че средствата ще отидат предимно за заплатите на персонала, които възлизат на 1,183 млн. лева, като увеличението на средствата за лечение на пациентите от 73 лева ще стане 84 лева годишно. Тя заяви:

„Ние не искаме да решим палиативно част от проблема. Ние искаме в момента да направим така, че да осигурим тези средства, които са необходими именно за цялостното повишаване, поне малко, на стандарта в момента в държавните психиатрични болници. За следващия бюджет, разбира се, тогава можем да говорим наистина по мащабно и по холистично изобщо за темата психично здраве“.

За адекватното лечение на пациентите в психиатричните болници сумата трябва да се увеличи със 100 %, показват данните от Анализ за необходимостта от психиатрични здравни услуги, изготвен от Национален център за обществено здраве и анализи, представен в комисията.

Броят на леглата в Държавните психиатрични болници е достатъчен, но разпределението на леглата е непропорционално. На едно място има свръх предлагане на легла, а на друго има голям недостиг. Средно за страната се падат около 5 –  легла на 10 хиляди души население.

Има недостиг на среден медицински персонал – сестри и лекари, асистенти и санитари, недостиг на щатове за социални работници и психолози във всички психиатрични структури. Критичен е недостига на лекари в областите Видин, Смолян и Ямбол, сочат още данните от анализа.

Leave a Reply