Увеличението на клиничните пътеки средно с 20% е вече факт

Клинични пътеки

 

Анексите към Националния рамков договор за медицинските дейности и този за денталните дейности 2023-2025 са в сила от днес. Това става с обнародването им „Държавен вестник“.

Припомняме, с анекса към договора, подписан между Българския лекарски съюз (БЛС) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) се увеличиха средно с 20% цените на клиничните пътеки в болниците. С него също така бяха увеличени възможностите за профилактика, а някои дейности, свързани например с изследвания като гастроскопия и колоноскопия, бяха изведени в извънболничната помощ.

С влизането в сила на анекса също така изследване като ядрено-магнитния резонанс ще може да се назначава, без да се чака специално разрешение от Здравната каса, което ще облекчи както лекарите, така и пациентите, и ще съкрати сроковете, в които пациент може да се надява да му бъде направено изследването.

Анекса към НРД за медицинските дейности можете да видите тук, а този за денталните – тук.

Leave a Reply