България изостава сериозно в ранното откриване на заболяванията и превенцията

Деян Денев

XI национален Фарма форум събира на едно място известни специалисти, лидери в бранша и прeдставители на институции, които ще обменят своите идеи, опит и знания в сферата на здравеопазването. Събитието ще се проведе на 27 февруари.

Здравеопазването е сред първите три най-важни приоритета за проспериране на нациите и държавите. Предвид все по-бързо навлизащите промени, новите цели на глобално и европейско ниво в областта са ориентирани към трансформация. Целта е трайно укрепване на здравните системи и осигуряване на широк достъп до съвременно лечение и качество на живот. Готовността на България да се приспособи към него е и фокусът на XI национален Фарма форум.

Какви са точните решения по отношение на инвестициите в трансформиране на здравната система, ориентирана към потребностите на хората, как да бъде решена системната криза с лекарствата и мерките срещу уязвимостта на веригата за доставки – са сред част от въпросите, които ще бъдат дискутирани по време на форума.

Сред участниците е и изпълнителният директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) Деян Денев. Пред Радио София той обясни, че здравните политики са предмет на национален суверенитет и допълни, че са малко нещата, които се решават на общоевропейско ниво.

„Конкретно в България, ако гледаме данните, през последните години виждаме, че публичните инвестиции се увеличават всяка година, през последните години с около 15% средно, което води до определени промени. Въпросът е дали са достатъчни тези промени“, каза Денев.

Той направи сравнение с останалите европейски държави и посочи, че България изостава сериозно по отношение на някои здравни показатели.

„Това са например ранното откриване на заболяванията, превенцията, което води до по-лоши резултати спрямо останалите държави в ЕС, по отношение на един показател, какъвто е предотвратимата смъртност“, обясни Деян Денев.

По думите му, стъпките, които се правят в България в тази посока са правилни, но е добре инвестициите в превенция да бъдат обвързани със залагането на конкретни цели, както на национално, така и на регионално ниво.

„Ако ние не информираме и не убедим пациентите да се обръщат към здравната система преди още да са се разболели, съответно да ходят на профилактични прегледи, на съответните изследвания достатъчно често, за да може заболяването да бъде открито рано или преди още самото заболяване да се е случило, няма как да постигнем добри резултати“, каза Деян Денев.

Според него е необходима мащабна информационна кампания и стимули за пациентите.

Leave a Reply