Обсъждат отпускане на допълнителни средства за психиатрични болници

психиатрични болници

Възможността за отпускане на допълнителни целеви средства за държавните психиатрични болници у нас ще бъде обсъдена на днешното заседание на временната парламентарна комисия за защита на правата на психичноболните пациенти. Това е второ заседание на комисията след нейното сформиране.

Предложението за отпускане на допълнителни пари за психиатричните болници е свързано с издръжката на дълготрайно пребиваващи в тях пациенти, които са над 200 души.

Държавните психиатрични болници са 12, като 2 от тях се намират в София.

По данни от проверки, извършени от екипи на Омбудсмана и представени на миналото заседание на комисията, в болниците се наблюдава хронично недохранване, хората се лекуват в лоши материални условия, липсват кадри, както и качествена психиатрична помощ.

На много места тези заведения работят като социални институции, посочват от екипа на Диана Ковачева. Целта на временната комисия в парламента е да подготви конкретни предложения за промени, които да подобрят лечението и услугите за хората с психични заболявания.

Ще бъде разгледана и идеята за отпадане на запрещението за хора с психични и интелектуални затруднения. На днешното заседание ще бъде представен напредъка по подготовката на промени в Закона за здравето в областта на психичното здраве.

Leave a Reply