ИАМН и НЦОЗА ще контролират лечението на хората с наркотични зависимости

ИАМН

Разширява се кръгът от специалисти, които ще подпомагат дейностите по превенция на зависимостите

 

В контрола върху лечението на лица, зависими от наркотични вещества, освен регионалните здравни инспекции (РЗИ) като контролни органи се определят още Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) и Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). Това предвиждат промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, публикувани за обсъждане в Портала за обществени консултации strategy.bg.

Проектът предвижда и други промени, насочени към подобряване на превенцията, лечението и грижите за хората с наркотични зависимости.

Предлага се например в състава на Националния съвет по наркотичните вещества да бъдат включени представители на институции, за които контролът върху наркотичните вещества е в тясната отраслова компетентност.

В състава на съвета като заместник-председател вече ще бъде включен ресорен заместник-министър на здравеопазването вместо заместник-министър на правосъдието, тъй като в неговите функции е включена дейността на Националния съвет по наркотичните вещества и общинските съвети по наркотичните вещества.

Друга промяна е предвижданата възможност като членове на Експертния съвет по лечение на зависимости, общинските съвети и превантивните информационни центрове към тях да се включат и други специалисти с опит в лечението на зависимости – психолози, педагози, социални работници с висше образование, степен „бакалавър“ или „магистър“.

При осъществяване на контрол върху превенцията на употребата на наркотични вещества и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества контролни функции ще имат Националният център по обществено здраве и анализи и на регионалните здравни инспекции.

Предвижда се също така при осъществяване на контрола върху психосоциалната рехабилитация на лица, които злоупотребяват или са зависими от наркотични вещества, министърът на здравеопазването да се подпомага от служители от Националния център по обществено здраве и анализи, а министърът на труда и социалната политика – от служители от Агенцията за качеството на социалните услуги.

С пълния текст на законопроекта, становищата и мотивите към него можете да се запознаете тук.

Обществената консултация по проекта ще продължи до 2 март 2024 г.

Leave a Reply