Определиха местата за специализантите държавна поръчка

Определиха местата за специализантите държавна поръчка

362 са местата за лекари специализанти, финансирани от държавата за 2024 г., а 16 – за специализанти по клинични специалности от направление „Здравни грижи“, става ясно от заповед на министъра на здравеопазването. Обучението трябва да започне не по-късно от 31 март 2024 г.

Най-много са обявените места в Обща медицина – 55, следвана от Анестезиология и интензивно лечение – 26, Нервни болести – 23, Хирургия – 22, Педиатрия – 20, Акушерство и гинекология – 17, Пневмология и фтизиатрия – 16, Клинична лаборатория – 14, Неонатология – 13, Образна диагностика и Физикална и рехабилитационна медицина по 11 места, а по 10 в Гастроентерология, – Урология и Трансфузионна хематология.

В специалностите Инфекциозни болести, Кардиология и Ортопедия и травматология са определени по 9 места за специализанти държавна поръчка, 8 – Вътрешни болести, 7 – Ендокринология и болести на обмяната, Нефрология, Обща и клинична патология, Спешна медицина и Ушно-носно-гърлени болести, 6 за Клинична микробиология и Очни болести, 5 за  Психиатрия, 3 за Ревматология и Медицинска онкология. По две места има за Клинична хематология и Кожни и венерически болести, а по 1 в Детска хирургия, Съдебна медицина и деонтология, Съдова хирургия, Клинична вирусология и Лицево-челюстна хирургия.

Минималната заплата за специализант е 1400 лв. – такава предлагат в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Ямбол, база за обучение на МУ – Варна. От болницата обаче осигуряват социалното битови условия, допълнителни финансови стимули и възможност за допълнително обучение.

Максималното възнаграждение, което предлагат болниците за специализант пък е 2000 лв., като в повечето случаи към него от лечебните заведения добавят възможности за допълнителни обучения, жилище, други стимули и бонификации, осигуряване на транспортни разходи, служебен отпуск за курсове и обучения извън базата.

От МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ – Велико Търново, университетска база на МУ – Плевен, осигуряват възстановяване на такси за участие за индивидуално обучение към следдипломно обучение на специалисти, след представяне на карта-направление (по един курс годишно); и/или възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище; и/или възстановяване на разходи за свободен наем на жилище в размер на 100 лева и/или стипендии. Осигурено е и допълнително стимулиране за личен принос. Заплатата обаче е в размер на 1440.00 лв.

За специалистите по „Здравни грижи“  има определени по две места в специалност Анестезиология и интензивни грижи (за медицински сестри и акушерки), Педиатрични здравни грижи (за медицински сестри и фелдшери) и Спешна медицинска помощ (за медицински сестри, фелдшери и акушерки). Три са местата в Психиатрични здравни грижи (за медицински сестри и фелдшери), а 7 – за Операционна и превързочна техника (за медицински сестри и акушерки). Възнагражденията варират от 1600 лв. до две минимални за страната работни заплати.

Обявените места може да видите тук и тук.

Leave a Reply