Инвазивните кардиолози в „Софиямед“ с първа иновативната процедура при резистентна хиипертония

резистентна хиипертония

Инвазивните кардиолози в УМБАЛ „Софиямед“ за първи път в тяхното лечебното заведение извършиха иновативната процедура за лечение на пациенти, страдащи от резистентна хиипертония – реналната денервация.

Артериалната хипертония е водещ рисков фактор за развитие на сърдечносъдови заболявания, който засяга милиони хора по света.  Резистента артериална хипертония се наблюдава при пациенти, чиито стойности на артериално налягане продължават да бъдат над нормалните, въпреки приеманата оптимална медикаментозна терапия.

„Реналната денервация цели да намали стойностите на артериалното налягане, посредством намаляване на стимулацията на симпатикусовата нервна система. Това се постига чрез катетърна аблация на симтакусовите нервни окончания в бъбречните артерии. В резултат се намаляват резките покачвания на артериалното налягане и се подобравя ефективността на приеманата терапия“ коментира доц. д-р Ивета Ташева, д.м., началник на Клиниката по кардиология и инвазивна кардиология в „Софиямед“ и уточнява, че процедурата се реимбурсира от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Leave a Reply