Джипито да отсъства няколко дни в годината, без да посочва заместник, искат от НСОПЛБ

НСОПЛБ

Сдружението оповести предложенията си за анекса към НРД 2023 – 2025

Да се помисли за ограничен брой дни в годината, когато ОПЛ да има възможност да отсъства без да се посочва заместник. Това предлагат да залегне в Анекса към НРД 2023 – 2025 от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ).

„В ерата на електронизацията на информацията отсъстващият лекар заявява в НЗИС отсъствието си и тази информация може да е достъпна за всички ОПЛ и за всички аптеки. Хронично болните да имат възможност да си вземат медикаментите по „служебна“ рецепта за 30 дни, което да се отразява в НЗИС, а остро болните да могат да посетят всеки един ОПЛ за лечение на острия проблем“, аргументират се от там.

Практиката сочи, че когато титулярят отсъства и преглежда заместник, прегледите са не повече от 50%. Половината от тях пък са за изписване на медикаменти, като така остават реално 25% от среднодневните прегледи на пациенти, които биха потърсили друг общопрактикуващ лекар, отбелязват от НСОПЛБ.

Според тях предвид това калкулацията на тези отсъствия може да се направи по следния начин: Изчислява се среднодневната посещаемост на база отчетите, дели се на 4, умножава се по броя договорени дни отсъствие и по броя на лекарите и се калкулират в графа „инцидентни посещения“ от същия или друг заместник.

„Да, ще се вдигне бройката на инцидентните посещения, но ще бъде много добре посрещнато от всички ОПЛ. Като начало може да се започне с по-малко дни, напр. 5, и, ако върви добре, да се увеличават тези дни при последващите преговори. Това би решило много проблеми“, смятат джипитата.

От НСОПЛБ правят и редица други предложения, свързани например с имунизациите, ултразвуковата диагностика, отпадане на настоящия ред, свързан с някои хартиени документи и др.

Сдружението също така пак поставя въпроса за диференцираното заплащане в зависимост от броя профилактични прегледи при един общопрактикуващ лекар, като отново иска неговото отпадане. Вместо това от там предлагат да се въведат индивидуални стимули при много добър обхват.

Джипитата искат също от графика, поставен на вратата на общопрактикуващия лекар, да отпаднат имената на заместниците му.

Всички предложения на НСОПЛБ вижте тук.

Leave a Reply