Две трети от провелите рехабилитация по програмите на НОИ през 2023 г. са на възраст над 51 г.

програмите на НОИ

Заболяванията на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система са най-честата причина хората да търсят подкрепа от института, отчитат от там

От провелите профилактика и рехабилитация по програмите на НОИ през 2023 г. с най-голям относителен дял са тези със заболявания на опорно-двигателния апарат – 74,33%, и на периферната нервна система – 22,59%, съобщиха от осигурителната институция.

От там отчитат, че през изминалата година са отпуснали общо 28 504 000 лв. по рехабилитационни програми, от които са се възползвали над 43 000 осигурени, като повечето от тях – 60, 51% са жени.

Най-голям е относителният дял на лицата над 51-годишна възраст – 73,89%, което кореспондира с по-високата заболеваемост за тази възрастова група, отчитат от осигурителната институция.

На второ място с 25,42% е делът на лицата от 31 до 50-годишна възраст. Малък е относителният дял на преминалите през програмата лица под 30-годишна възраст – 0,69%.

От профилактика и рехабилитация с помощта на НОИ са се възползвали 242 лица с пожизнена инвалидност, с трайно намалена работоспособност от 50 до 70,99% са били 411 осигурени, с трайно намалена работоспособност от 71 до 90% – 309 осигурени и с над 90% трайно намалена работоспособност – 83 осигурени.

Данните от изхода на проведената профилактика и рехабилитация през 2023 г. показват, че всички лекувани са с подобрено здравословно състояние. Интересът към програмите на НОИ са увеличава, през 2023 г. по тях са били приети с 1000 осигурени повече в сравнение с предходната 2022 г., отчитат още от института.

Leave a Reply