От днес НЦОЗА приема документи за участие в обучение по програми за лечение на зависими към опиоиди

НЦОЗА

Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) от днес започва приемът на документи за участие в обучителен курс за ръководители на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, съобщиха от там.

Обучението ще се проведе по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването, а кандидатите могат да подават документите си до 31.01.2024 г. в деловодството на НЦОЗА, ет. 4, стая 16.

Комисията за подбор на кандидатите ще обяви резултатите до 15.02.2024 г., след което ще бъде обявена датата и мястото на провеждане на обучителния курс, посочват още от НЦОЗА.

От там уточняват, че курсът ще се проведе съгласно изискванията на Наредба № 2 на МЗ от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

За повече информация: Николай Буторин, дм, [email protected], 0885054643

Leave a Reply