Утвърдиха Националната аптечна карта

Утвърдиха Националната аптечна карта

 

Министерският съвет прие решение за утвърждаване на Национална аптечна карта, съобщиха от пресслужбата на правителството.

С Националната аптечна карта се определят областите, общините и населените места с недостиг на открити аптеки чрез извършване на анализ на достъпа на населението до аптеки, които осъществяват дейности по различни направления. Сред тях са отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК, приготвяне на лекарствени продукти, както и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

В обхвата на Националната аптечна карта влизат още и отпускането на лекарствени продукти на ветерани от войните, на военноинвалиди и военнопострадали, както и отпускането на лекарствени продукти по лекарско предписание без лекарско предписание и такива, които не се заплащат с публични средства.

Leave a Reply