България може да е първа на Балканите с Протонен център

проф. Елица Енчева

Все още не е ясно кога държавата ще заложи средства за изграждане на Протонен център за лечение на пациенти с онкологични заболявания. За него у нас се говори от 4 години. Въпреки обещанията на политиците, досега нищо не е предприето.

През тази година проектът за такъв център беше изваден от Националния плана за възстановяване и развитие и беше обещано да се осигури национално финансиране, съобщи пред БНР-Радио София проф. д-р Елица Енчева – началник клиника по лъчелечение във варненската УМБАЛ „Св. Марина“, част от Инициативния комитет за изграждане на Протонен център за лечение на онкологични заболявания.

Тя обясни, че лъчелечението чрез протонната терапия има редица преимущества, сред които е значителното намаляване облъчването на здрави тъкани и оттам – нежеланите странични ефекти.

Този метод е особено препоръчителен за деца с онкохематологични заболявания.

За 2024 г. в бюджета са предвидени средства само за планиране на Центъра, но е добре, че се започва с  първата стъпка.

Такава инвестиция има дългосрочен ефект и добра възвръщаемост, допълни проф. Енчева. От тази терапия годишно биха се възползвали около 600 пациенти, които сега се принуждават да търсят лечение зад граница.

Засега на Балканите няма такъв център и болните се насочват в по-далечни европейски страни.

Leave a Reply