Евростат: 3,3% от хората в ЕС не могат да си позволят медицински преглед

Евростат: 3,3% от хората в ЕС не могат да си позволят медицински преглед

През 2022 г. 3,3% от нуждаещите се от медицински прегледи в Европейския съюз не са успели да получат тази услуга поради финансови причини, дълги списъци на чакащи или отдалеченост. В България делът на тези хора е относително нисък – 1,7% от нуждаещите се. Това показват данните на Европейската статистическа служба Евростат.

Страните от ЕС, в които стойностите на този показател са най-високи, са на първо място Гърция (16,7%), следвана от Финландия (9,6%), Румъния (7,9%) и Латвия (7,1%), сочат анализите на статистиците.

На обратния полюс се намират Германия (0,5%), Чехия (0,3%) и Кипър (0,1%). Това са страните с най-нисък дял на нуждаещите се от медицински преглед, които не могат да си го позволят по финансови причини.

Делът на хората в риск от бедност в ЕС, които съобщават за такива незадоволени нужди, е 6,1%, т.е. два пъти повече от тези, които не са изложени на риск (2,8%), отбелязват още от Евростат.

Подобни модели се наблюдават в целия ЕС, с изключение на Испания (където 2,0% от хората, които не са изложени на риск от бедност, съобщават за незадоволени нужди срещу 1,6% от хората в риск) и Нидерландия (с нива 0,8% от хората, които не са в риск и 0,6% от тези в риск от бедност).

В Гърция отчетеният дял е с 14,5 процентни пункта по-висок сред хората в риск от бедност (28,8%) в сравнение с тези, които не са в риск (14,3%). Големи несъответствия се наблюдават и в Румъния, където разликата е 9,4 процентни пункта (15,5% спрямо 6,1%), и в Португалия с 8,5 процентни пункта (11,7% срещу 3,2%), сочат още анализите на Евростат.

Leave a Reply