НЗОК с нова справка за движението на заявленията за лечение на деца

НЗОК

Нова справка на сайта на НЗОК заменя съществуваща досега справка на Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД), съобщиха от Касата.

Оттам уточняват, че актуализираната Справка за движението по заявленията е публикувана на интернет адрес https://www.nhif.bg/ в рубрика „Лечение в България и чужбина“, подрубрика „Лечение в България и чужбина на деца“ и подрубрика „Лечение в България и чужбина на  лица над 18 г.“

Промяната се налага поради това, че съществуващата преди това справка на Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД) не отговаря на нормативните изисквания, посочват от НЗОК.

В справката заявителите, след като посочат входящия номер и датата на подаване на заявлението, могат да проследят движението му, датите на изисканите и получените документи от лечебните заведения, докладите от външните експерти, от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) (в случаите на трансплантация), както и вида на издадената заповед, допълват оттам.

От Касата уверяват, че справката се обновява ежедневно.

Leave a Reply