Надзорният съвет на НЗОК ще разпредели резерва за медицински и дентални дейности

Надзорният съвет на НЗОК

Надзорният съвет на НЗОК ще обсъди очакваното изпълнение на договорените обеми и на здравноосигурителните плащания към 30 ноември, съгласно НРД 2023-2025. Това става ясно от дневния ред на Надзора за заседанието, което ще се проведе на 1 декември.

Припомняме, че в Рамковите договори за медицински и дентални дейности е записано, че Надзорните и извършват текущо наблюдение и анализ за изпълнението на договорените обеми, както и за изпълнение на бюджета на НЗОК за здравноосигурителни плащания към 31 октомври 2023 г. и очаквано изпълнение към 31 декември 2023 г., като съсловните организации трябва да получат информация за касовото изпълнение на плащанията по бюджета на НЗОК.

Преизпълнението на приходите от здравноосигурителни вноски и неданъчни приходи може да се ползва като източник за допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи и предоставени трансфери по бюджета на НЗОК по решение на надзорния съвет на НЗОК.

Ще бъде предложен и проект за условия и ред за разпределяне на средства от резерва при установяване на очаквано неизпълнение на предвидените разходи към 31 декември 2023 г. за медицинските и денталните дейности.

На заседанието Надзорниците ще актуализират план-график за 2023 г. по Рамковия договор,  сключен с „Информационно обслужване“ АД и ще направят вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма на НЗОК за 2023 г.

Дневния ред на Надзора може да видите тук.

Leave a Reply