Последни сме в ЕС по разходи за социално подпомагане и здравеопазване

разходи за социално подпомагане и здравеопазване

През 2022 г. разходите за социално подпомагане и здравеопазване възлизат средно в ЕС на 8,1% от БВП, което е намаляване с 0,4% в сравнение с 2021 г. (8,5%), показват данните на Евростат.

Сред 24-те държави от ЕС тези разходи са били най-високи във Франция (10,0% от БВП), Германия (9,7%), Словения (8,6%), Австрия (8,5%) и Белгия (7,8%) %), а най-ниски са в България (4,2%), Ирландия (4,6%), Унгария, Литва (и двете по 4,7%) и Естония (4,8%).

Почти всички страни от ЕС регистрират спад в разходите за социално подпомагане и здравеопазване между 2021 г. и 2022 г. Най-голямо намаление е регистрирано в България (-1,1%), следвана от Унгария (-0,9%), Литва и Ирландия ( и двете -0,8%). Единствените страни от ЕС, които отчитат увеличение, са Люксембург (+0,3%) и Словения (+0,1%). Кипър запазва разходите си на нивото от 2021 г.

Leave a Reply