Проф. д-р Славчо Томов: Пациентите са запознати добре с роботизираната хирургия

Проф. Славчо Томов
Проф. д-р Славчо Томов е доктор по медицина и медицински науки с придобити специалности по ”Акушерство и гинекология” , „Онкология“ и „Обществено здраве и здравен мениджмънт“.
За приноса му в развитието на българската и световната медицина е включен в Енциклопедичната книга „Светила в българската медицина”; избран за член на International Biographical Centre (IBC) ”TOP 100 HEALTH PROFFESIONALS 2007”, Кеймбридж, Великобритания. Автор е на над 210 научни публикации, на 2 научни филма и е рецензент на статии в списание European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology (EJOGRB).
Проф. д-р Томов е включен двукратно в националния каталог „Лекарите, на които вярваме“, специално издание на в. 24 часа,  за 2011г. и 2015 г.
Учредителен член и член на управителните съвети на Европейската Асоциация по роботизирана гинекологична хирургия и на Управителния съвет на Асоциацията по роботизирана хирургия за Югоизточна Европа, Българската асоциация по минималноинвазивна гинекологична хирургия (БАМИГХ), Българската асоциация по онкогинекология (БАОГ). Членува в редица престижни български и международни професионални организации.
Специализирал е във Франция, Германия и САЩ.
Източник: БНР

Leave a Reply