Надзорът утвърди промени в изискванията на НЗОК при лечение на две заболявания

НЗОК

Утвърдени и са средствата по болници за ноември

Промени в изискванията на Здравната каса при лечение на две заболявания утвърди Надзорният съвет на НЗОК на днешното си заседание. Става въпрос за изискванията на фонда при лечението на идиопатична белодробна фиброза и системна склероза с увреждане на белия дроб, както и за тези при лечение на хронична бъбречна недостатъчност в предиализен период.

По отношение на първото заболяване, на основание постъпили становища от Българското дружество по белодробни болести и в съответствие с препоръките на Европейското дружество по Белодробни болести са допълнени медицинските критерии по точка „компютърна томография с висока резолюция – КТ данни за „сигурна IPF„ или „вероятна IPF“. От задължителните изследвания отпада необходимостта от провеждане на рентгенография на бял дроб при започване на лечение.

Включването на антифибротичното лечение за група пациенти с диагноза вероятна идиопатична белодробна фиброза с лекарства от Приложение 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) ще осигури достъп на по-ранен етап от развитието на заболяването и може да отсрочи времето за неизбежната белодробна трансплантация. Забавянето на процесите на фиброза на белия дроб контролира прогресивното влошаване на белодробната вентилация, като основната цел е да се запази максимално качеството на живот на болните, да не се увеличава честотата на хоспитализациите и икономическата тежест за обществото, отбелязват от Касата.

Актуализацията на „Изисквания на НЗОК при лечение на хронична бъбречна недостатъчност в предиализен период в извънболничната помощ“ е във връзка с включени медикаменти с ново международно непатентно наименование (INN) Roxadustat в Приложение 1 на ПЛС. Лекарствата са за лечение на възрастни пациенти със симптоматична анемия, свързана с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ). Медицинските критерии за лечение с лекарствените продукти са допълнени в ново самостоятелно приложение.

Другата промяна цели подобряване достъпа на здравноосигурените до лечение, като се допуска възможност при продължаване на лечението, е-протокол да се издава както от специализирана комисия с експертно становище, така и от специалист нефролог от извънболнична помощ на базата на амбулаторен лист (в съответствие с регламентираното амбулаторно диспансерно наблюдение), но само в случаите без необходимост от увеличаване на дозата. Всички задължителни медицински критерии и изследвания в Изискванията остават без промяна, както при започване, така и при продължаване на лечението. При необходимост от корекция на дозата е задължителна оценката на специализираната експертна комисия със становище по Амбулаторна процедура № 38 (Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти).

На заседанието си днес надзорниците също така са утвърдили разпределението на бюджетите на болниците за ноември, така, както са предложени от всички 28 РЗОК в страната.

Подробно решенията на Надзорния съвет можете да прочетете тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply