НЗОК: 2074 деца с диабет се лекуват по здравна каса

НЗОК

929 деца получават сензори, а 236 деца консумативи за инсулинови помпи по НЗОК през 2023 г.

От Здравната каса посочват за БНР, че за периода от месец януари до месец септември 2023 г. са реимбурсирани лекарствени продукти за 2050 деца до 18 години, както следва:

За 2022 г. НЗОК е заплатила  лекарствените продукти за 2032 деца със инсулинозависим захарен диабет, а за периода от януари до септември на 2023 г. за 2022 деца.

За децата с неинсулинозависим захарен диабет касата е платила лекарствата на 46 деца през миналата година и на 30 деца през 2023 г.

През 2022 г. към НЗОК за лекарствени продукти за домашно лечение на захарен диабет са се обърнали 2074 деца. 

Отговорът е на запитване от подкаста на БНР „В центъра на системата“ към НЗОК във връзка с сигнали за недостиг на инсулин последните месеци и последвалата заповед на министърът на здравеопазването за забрана на износа на инсулинови медикаменти от 2 ноември до 31 декември 2023 г.  и заради това, че липсата на тези медикаменти поставят под риск здравето и живота на българските пациенти, половината от които са деца.

 

В Националната здравноосигурителна каса не са получавани сигнали за затруднения при получаването на протоколите за терапия за децата с диабет по електронен път.

Процесът по задължителното предписване по електронен път (електронни предписания) на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК и последващото отчитане в РЗОК на изпълнените от аптеките електронни предписания, стартира от 01.06.2021 г., като към настоящия момент в НЗОК не са получавани сигнали за проблеми при изпълнение на тези електронни предписания за лекарствени продукти, предназначени за лечение на захарен диабет.

Медицинските изделия за приложение с инсулинови помпи и сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата се предписват на Протокол съгласно „Изисквания на НЗОК за предписване на медицински изделия за приложение с инсулинови помпи и сензори за продължително мониториране  на нивото на глюкозата при захарен диабет Тип I в извънболничната помощ“.

В Изискванията от 13.05.2022 г. се въвеждат следните облекчения:

–  включване на нова специализирана комисия в УМБАЛ „ Д-р Г. Странски” – гр. Плевен за издаване на протоколи за пациенти до 18 годишна възраст, с което да се разшири териториално достъпа на децата до медицинската услуга и необходимите медицински изделия;

–  облекчава се административният ред за заверяване на протоколите за медицински изделия за инсулинови помпи и сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата при лечение на захарен диабет тип 1, като експертизата при започване на лечението се осъществява в комисия в РЗОК, а не в централно управление на НЗОК, с което се пести времето за утвърждаване на началното лечение;

–  за пациентите под 18-годишна възраст се променя стойността на медицинския критерий при кандидатстване за сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата при лечение на захарен диабет тип 1 за лош гликемичен контрол като става – HbA1c ≥ 7 (в предишните Изисквания е – HbA1c ≥ 8%).

В Изискванията от 18.10.2022 г. отпада медицинския критерий лош гликемичен контрол при деца под 18-годишна възраст.

През 2022 г. броят на децата, получили консумативи за инсулинови помпи е 230, а сензори за продължително мониториране нивото на глюкозата са получили 533 деца.

До 30.09.2023 г. броят на децата, получили консумативи за инсулинови помпи е 236, а сензори за продължително мониториране нивото на глюкозата са получили 929 деца.

НЗОК заплаща сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата и медицински изделия за прилагане с инсулинови помпи (инфузионен сет и резервоар за инсулин), включени в „Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на извънболничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група“.

НЗОК не заплаща самите инсулинови помпи. Инсулиновите помпи, за които са предназначени консумативите, се осигуряват безвъзмездно от заявителите (търговците на едро), които са заявили съответните консумативи за прилагане с инсулинови помпи.

За да бъдат включени нови медицински изделия за прилагане с инсулинови помпи и сензори за продължително мониториране на нивото на глюкозата в Списъка, е необходимо производителите или търговците на едро с тези медицински изделия да заявят желанието си за участие в процедурата по определяне на стойността на медицинските изделия, които се заплащат от НЗОК.

В НЗОК не са постъпвали предложения от БЛС за включване на нови видове сензори или помпи.

Източник: БНР

Leave a Reply