Е-здравеопазване: Развитие на НЗИС, телемедицина, интерактивна здравна карта

Е-здравеопазване

Ключови за развитието на електронното здравеопазване ще бъдат усилията за развитие и надграждане на Националната здравноинформационна система (НЗИС). Очаквано, това е записано в Националната здравна стратегия 2030 по отношение на политиката за развитие на е-здравеопазването и дигитализация на здравната система.

Припомняме, Стратегията бе приета от Министерския съвет и очаква разглеждането си в Народното събрание.

Според управляващите, НЗИС следва да бъде технологичният гръбнак, върху който ще бъдат интегрирани всички софтуерни приложения, имащи отношение към здравето на човека.

Планира се също така и създаването на система за оценка на качеството и безопасността на медицинското обслужване, базирана на система от утвърдени показатели за оценка на ефективността на предоставяните здравни услуги и тяхното управление.

Въвеждането на НЗИС и други системи за е-здравеопазване ще допринесе за съкращаване на времето за обслужване на пациенти и повишаване на качеството на здравните услуги, както за увеличаването на възможностите за предоставяне на различни дистанционни здравни услуги, смятат здравните власти. Те планират да бъде разработена и приложена концепция за развитие на телемедицината, особено за пациенти в труднодостъпни и отдалечени райони, за пациенти със специфични потребности – болни с хронични заболявания, възрастни хора и др., както и въвеждането на иновативни приложения за мобилни услуги за наблюдение на състоянието на пациентите. Последното вече се реализира с промените в Закона за здравето, одобрени на първо четене от Комисията по здравеопазване в парламента и очакващи по-нататъшното си разглеждане.

В подкрепа на това ще бъде разработена и платформа за поддържане на електронна база данни за нуждите на Националната здравна карта с интерактивно приложение, съдържащо информация за лечебната мрежа на областно и национално ниво, в т. ч. осигуреност с медицински персонал, брой, местоположение на капацитет на лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ, свободен леглови фонд и др. Данните ще бъдат използвани за нуждите на управлението на системата, но част от тях ще бъдат достъпни за пациентите и ще подкрепят техния информиран избор на лекар или лечебно заведение, гласят плановете в Стратегията.

Ще бъдат предприети и мерки за подобряване на знанията и уменията на медиците за събиране, анализ и защита на здравните данни.

Документът предвижда също така изграждането на Национална дигитална платформа за медицинска диагностика. Идеята е тя да обхване цифровата образна диагностика във всички медицински специалности да създаде възможност за генериране на база данни цифрови изображения и нейната вторична обработка посредством валидирани алгоритми за машинно самообучение, невронни мрежи и др. Тази платформа ще бъде интегрирана с НЗИС и нейната основна съставна част – пациентското е-досие. Като допълнителен ефект ще се създаде възможност за трансгранична интеграция с европейските и световни партньори.

Цялата стратегия можете да видите тук.

Източник: zdrave.net

Leave a Reply